HK.dk logo

Supermarkeder bruger ulovlige kontrakter

11. maj 2017  |  HK Handel  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

En række supermarkedskæder giver medarbejderne kontrakter med et meget lavere timetal, end det de reelt arbejder. ”Uanstændigt med moderne daglejere”, mener HK Handels faglige chef.

Medlemmerne kan komme i klemme, hvis de har en kontrakt på færre timer, end de reelt arbejder, da de kan blive snydt i forhold til ferie, sygdom eller lignende, siger HK Handels faglige chef Kim Jensen. Foto: Simon Klein-Knudsen 

 

Ansat på 0 timer

En nulplantimerskontrakt indebærer, at man som medarbejder ikke er garanteret arbejdstimer og dermed løn. Man kan desuden risikere, at man falder udenfor funktionærlovens beskyttelse, hvis man arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Få hjælp her

Er du ansat med et timeantal, der ikke stemmer overens med det, du reelt arbejder, eller har du spørgsmål til din ansættelseskontrakt?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på 7011 4545.

Den er helt gal med papirarbejdet i mange supermarkeder. En del medarbejdere ansættes nemlig på såkaldte nulplantimers-kontrakter eller kontrakter med ganske få timer, selvom de i mange tilfælde arbejder meget mere – ofte helt op til fuld tid.

- Det er uanstændigt. Medarbejderne bliver gjort til daglejere. Lederne bruger dem som en harmonika, hvor arbejdstiden kan presses sammen eller trækkes ud. Det skaber en gruppe af medarbejdere, der indirekte bliver tvunget til at stå til rådighed med kort varsel, hvis de fortsat vil have arbejdstimer nok til at kunne leve af jobbet, siger Kim Jensen, der er faglig chef i HK Handel.

Igennem flere år har medarbejdere i flere store supermarkeder været placeret på nulplantimers-kontrakter eller på kontrakter med et meget lavere timetal end det, de reelt arbejder. Det er i strid med ansættelsesbevisloven, hvoraf det fremgår, at den daglige eller ugentlige arbejdstid skal angives i medarbejderens kontrakt. 

Alligevel har en lang række fastansatte på tværs af kæderne altså haft ansættelseskontrakter med nul eller ganske få timer til trods for, at de har indgået i butikkens faste vagtplan igennem flere år, og for manges vedkommende har haft både 30 og 37 timers fast arbejde ugentligt. Det viser HK Handels kortlægning af problemet. 

Ulovlige kontrakter

Loven om ansættelsesbeviser siger, at en ansættelseskontrakt skal indeholde et timetal, men det undlader arbejdsgiverne altså ofte.

- Loven er lavet, så de ansatte har sikkerhed for, hvor mange timer de er sikret, og hvor mange penge de dermed tjener. Samtidig betyder det, at man skal have løn for det antal timer, der står i kontrakten, hvis man f.eks. er syg eller på barsel, ligesom løn under ferie beregnes ud fra det, forklarer Kim Jensen. 

HK Handel oplever ofte, at medlemmer bliver snydt for fx løn under sygdom, fordi de i forhold til deres kontrakt ikke er funktionærer, og dermed ikke har ret til løn under sygdom. Men når HK Handel efterfølgende har opgjort medarbejderens samlede timetal over f.eks. tre måneder, så viser det sig, at de har arbejdet så meget, at de rent faktisk har været funktionærer, og dermed også har ret til løn under sygdom. 

Derfor er kontrakterne efter HK Handels opfattelse i strid med lovgivningen, siger Kim Jensen. Han fortæller, at problemet er blevet større de senere år: 

- Der er sket et skred, siden lukkeloven forsvandt. 

Kim Jensen opfordrer alle, der har nultimers-kontrakter eller kontrakter med lave timetal, men som indgår i faste vagtplaner eller arbejder mere end kontrakten siger, til at kontakte deres lokale HK-afdeling for at få gennemgået kontrakten.  

Råd & Støtte: Ansættelsesforhold

Råd & Støtte: Funktionærloven


Ansættelse Arbejdstid Jura Fritidsjob

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem