Elev, der vandt sag mod arbejdsgiver

Marco Fogelberg fandt hurtigt en ny elevplads i en anden virksomhed, hvor han afsluttede sin uddannelse. Her var man meget tilfredse med ham, og han er i dag fastansat i virksomheden. Foto:Mark Knudsen.

 

Brug af fysik hører ikke ind under ordentlig opførsel på arbejdspladsen, har Østre Landsret netop afgjort i en sag mellem Grome Automobiler A/S og Marco Fogelberg, som var elev i virksomheden.

Sagen handlede om en episode, hvor Marco Fogelberg var blevet grebet i kraven af sin direktør.

Direktøren i virksomheden forklarede i retten, at han kun havde taget ganske let fat i eleven, fordi denne ikke havde gjort det, han var blevet bedt om. Modsat forklarede handelseleven, at han var blevet rusket kraftigt. Ingen af de to medarbejdere, som også var til stede, havde set, hvad der var foregået.

- Retten vurderede, at arbejdsgivere har et særligt svar, når det gælder elever. Et ansvar for at vise elever, hvordan man opfører sig over for hinanden på en arbejdsplads. Og derfor er det ikke i orden at bruge fysik over for eleven, uanset om der er tale om et let greb i tøjet eller en mere kontant magtanvendelse, siger Klara Hoffritz, som er advokat i HK/Privat.

Efter episoden meldte Marco sig syg, og senere ophævede han med HK’s hjælp sin elevaftale.
- Samarbejdet var rigtig dårligt, så selv om jeg havde holdt ud i halvandet år, så havde jeg ikke lyst til at være i virksomheden mere, forklarer Marco.

Misligholdelse af elevaftale
Som udgangspunkt er en elevaftale uopsigelig, men hvis aftalen misligholdes, kan den opsiges. Og det var kernen i sagen, som blev afgjort i Østre Landsret.

-  Når en arbejdsgiver, som i det her tilfælde, overskrider reglerne for, hvordan en elev skal behandles, så er det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan sidestilles med, at arbejdsgiver uberettiget har ophævet eleven, og derfor skal Marco Fogelberg have løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse for usaglig opsigelse, forklarer Klara Hoffritz.

Med dommen får Marco Fogelberg i alt 112.510 kr., som, foruden løn i opsigelsesperiode og godtgørelse for usaglig opsigelse, dækker manglende pensionsindbetaling, ikke afholdte feriedage og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Marcos sag har været to et halvt år undervejs i retssystemet. Først tvistlighedsnævnet, siden byretten, inden den blev endelig afgjort i Østre Landsret.

- Hver gang vi havde været i retten, så håbede jeg, at sagen blev afsluttet, men jeg vidste jo godt, hvordan personen var, siger Marco Fogelberg, som er glad for, at der endelig er blevet sat punktum i sagen.

Direktør René Friis fra Grome Automobiler A/S har ikke ønsket at udtale sig i sagen.