Illustrationer til selvstændigFigurer tegnet af Malene Hald, der er freelancegrafiker og medlem af HK/Privat.


Før du bliver selvstændig

Undersøg, om der er et marked for den ydelse, du gerne vil sælge. Er behovet allerede dækket af andre firmaer, eller er der behov for dig og din ekspertise?
Undersøg, hvordan prisniveauet er. Hvordan sætter du den rette timepris, så du får dækket udgifter til pension, ferie og sygdom? Når du går efter de første kunder, skal du være klar over, hvad dine ydelser koster. 
Undersøg, om du har baglandet med dig. Bakker de dig op både økonomisk og praktisk med hverdagens gøremål?

Du er selvstændig, men synes det er svært

Du bryder dig ikke om at være opsøgende
Der er en tendens til, at vi viger uden om det, der er ubehageligt. Det betyder, at folk viger uden om at opsøge kunder, at møve sig ind og få noget at lave. Der er en tendens til, at folk laver alt muligt andet: flot hjemmeside, logo og navn. Man har styr på alle mulige ting, men man har ikke noget at lave. Det skal vendes om: Førsteprioriteten er at komme ud og få noget at lave, så skal du nok finde ud af de andre ting bagefter. Det er klart underprioriteret at gå ud og analysere, hvem der har brug for dig, hvilken værdi du kan tilføre kunderne, og så få det ud over rampen. Gå i gang med at kontakte alle i dit netværk. Det er netværket, der skal hjælpe dig ind til bordet og huske dig. Du skal gå i gang med kold kanvas, dvs. at kontakte potentielle kunder ud af det blå. Det er det, de fleste helst ikke vil, men det er nødvendigt.

Du giver op for hurtigt og fokuserer for snævert
Folk giver for let op. Hvis man har en kontakt og er nået dertil, hvor man har sendt noget, og man så bliver mødt af tavshed, giver folk tit op. Så har folk en tendens til at tænke, at de er anmassende. Det er fordi, man blander det sammen med, hvordan man har det i privatsfæren, men det er ikke sammenligneligt. Man skal ud over sin egen kvalmegrænse. Kontakten mellem den selvstændige og kunden er en professionel situation. Der er et helt andet normsæt for, hvor hurtigt man skal svare, eller om man skal svare, i sit arbejde end i privatlivet. Som selvstændig skal du ramme det tidspunkt, hvor behovet hos kunden er der, og hvor tiden er der, og hvor lysten er der. Den lange svartid fra kundernes side betyder, at du skal sætte rigtig mange skibe i søen for at få noget hjem igen. Den begynderfejl, folk tit begår, er, at de sender én føler ud, og så taler de ikke med andre i ventetiden, så sidder de og venter. Man skal have is i maven og i princippet overbooke sig selv. Hvis du sender ti følere ud, er der måske én, der kommer tilbage som opgave.

Du undgår at tale om din pris 
”En klassisk begynderfejl er at vente alt for længe med at tale om, hvad dit arbejde skal koste. Vi kan ikke lide at tale om penge, så det udskyder vi, og så venter vi på, at kunden sætter prisen, og det er ikke godt. Det skal aldrig være kunden, der sætter prisen. Når du pitcher en idé, skal du kunne svare på, hvad det koster. Man skal have det med i sin pris, man normalt får, når man er ansat: ferie, pension, penge under sygdom.  Folk tænker ikke over, at de er forsikret i deres arbejdstid. Det skal kapitaliseres og regnes med som en procentsats oven i din løn. Det er derfor, vi siger dobbelt op som selvstændig. Hvis du tjener 250 kr. i timen som ansat, skal du have 500 kr. som selvstændig.

Det største plus og det største minus ved livet som selvstændig 

På plussiden
Den største fordel er, at der er ting, der kan lade sig gøre, som er svære at forene med et fast job. Det kan både være rent tidsmæssigt at kunne geare op og ned måned til måned eller dag til dag. Det kan også handle om noget geografisk, hvis alternativet er, at man skal pendle langt for at komme på arbejde som ansat. 

På minussiden
Den overhængende fare er, at man ikke får nok at lave og er underbeskæftiget. Så begynder man at skære hjørner, og det er de hjørner, der er med til at polstre ens arbejdsliv. Man holder op med at holde ferie, man holder op med at spare op til pension, nogle kommer slet ikke i gang. Det er en skrue, der kører nedad, hvor man tænker, at man ikke har brug for forsikring eller fagforening eller a-kasse. Så står man pludselig der, hvor man ikke har adgang til den hjælp, råd og støtte, som man egentligt bør have. 

 

Få HK’s hjælp til at lægge en freelanceplan

HK/Privat har udarbejdet en freelanceplan med de overvejelser, du skal have gjort dig, inden du springer ud som selvstændig.
Se alle freelanceplanens spørgsmål og mange andre gode råd

Hvis du har spørgsmål til freelancearbejde, kan du finde din lokale rådgiver på 
freelancer.dk under ”kontakt”.