Det er både sjovt og tilfredsstillende at gå på arbejde, men energien er måske ikke længere den samme. Eller måske er det helbredet, som gør, at en 37 timers arbejdsuge er ved at være en for stor mundfuld.

Sådan er der mange, der har det, når de kommer op i årene og kan skimte pensionsalderen inden for en overskuelig årrække.

Seniorordning 

Og er du en af dem, så har du, hvis du er omfattet af en af HK/Privats landsoverenskomster*, mulighed for at gå på en seniorordning i dine sidste år på arbejdsmarkedet.

OBS! 1. april er skæringsdatoen for at indgå en aftale om seniorordning. Indgår du en aftale, er den bindende, men du har ret til at ændre den hvert år pr. 1. april. Fx hvis du ønsker at ændre måden, du holder seniordage på.

Sådan er seniorordningen sat sammen:

Du kan gå på seniorordning fem år, før du får ret til folkepension.

Du kan bruge din fritvalgskonto og indbetaling på pensionsopsparing til at finansiere seniorfridage. Op til 32 dage om året, når indbetalingen til fritvalgskontoen er steget til 4 % i marts 2019. Se regneeksempler!

Derudover kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du gemmer værdien af dine feriefridage fra fem år, før du kan gå på seniorordning. Pengene kan bruges til at finansiere dine seniordage.

Sådan finansierer du din seniorordning

Vi har opstillet regnestykker for en medarbejder, som har en standarddækning på sin pensionsopsparing, der er placeret i PFF/Pension for funktionærer.

Når du går på seniorordning, skal der fortsat indbetales administrationsomkostninger og forsikringsdækning på pensionsordningen. Udgangspunktet i vores beregning er, at det udgør 1,63 % af den samlede pensionsindbetaling på 12 %. Pensionsindbetaling minus administrationsomkostninger mm. er 10,37 %. Tjek selv hos dit pensionsselskab, hvad du betaler i administrationsomkostninger og forsikringer.

Fritvalgskontoen er på 3,4 % pr. 1. marts 2018 og 4 % pr. 1. marts 2019

Prisen for en seniorfridag er 0,45 %

En fuld arbejdsdag svarer til 7,4 timer.

Seniorordning for en fuldtidsansat pr. 1. marts 2018
Pensionsindbetaling plus fritvalgskonto er lig med 13,77 %.
Antal seniordage: 13,77 divideret med 0,45 er lig med 30,6 dage = 226,44 timer.

Seniorordning for en fuldtidsansat pr. 1. marts 2019
Pensionsindbetaling plus fritvalgskonto er lig med 14,37 %.
Antal seniordage: 14,37 divideret med 0,45 er lig med 32 dage = 236,8 timer.

Seniorordning for deltidsansatte
Er du ansat på deltid, så beregnes dine seniordage forholdsmæssigt.
Fx er du ansat på 30 timer om ugen pr. 1. marts 2018, så ser regnestykket sådan ud:
30,6 dage divideret med 37 gange 30 er lig med 24,81 seniordage = 183,6 timer.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvordan du holder seniorfri. Udgangspunktet er, at du har ret til at holde hele dage, men du kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder længere sammenhængende perioder eller får sat dit ugentlige timetal ned.

Derfor har vi opgjort resultaterne af regnestykkerne i både hele arbejdsdage(7,4 timer) og i timer, så det er hurtigt at regne ud, hvor meget en nedsættelse af den ugentlige arbejdstid er.

Vær også opmærksom på, at du som deltidsansat selvfølgelig ikke skal bruge en hel arbejdsdag, hvis din normale arbejdsdag kun er på fx 6 timer. Her er det nemmere at regne i timer.

Har du gemte feriefridage, som er øremærket din seniorordning, kan du vælge at bruge dem og så ikke bruge så meget af pensionsindbetalingen eller fritvalgskontoen.

OBS!!! Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, bør du kontakte a-kassen for at høre, om din seniorordning kan få betydning for din efterløn.

 

HK/Privats landsoverenskomster, som har seniorordning

•  Industriens Funktionæroverenskomst 
•  Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 
•  Tekniq 
•  Dansk Mode & Textil 
Dansk Byggeri 
  Arbejdsgiverne 
  DIS og DAS med Færgerederierne
  Tandlægeforeningen 
  DIO II /Mejeribrugets Arbejdsgivere
  Funktionæroverenskomsten Handel, Transport og Service med DIO II
  Dansk Maskinhandlerforening, DM - Arbejdsgivere
  Dansk Erhverv, It-overenskomsten 
  Dansk Erhverv, Reklame- og forlagsoverenskomsten
  Funktionæroverenskomsten Grakom 
  Funktionæroverenskomsten med Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
  Den grafiske timelønsoverenskomst med Grakom 
  Emballageoverenskomsten med DI
  Digitalprint og serigrafoverenskomsten med Grakom 
  HORESTA 
  De mindre arbejdsgivere (Bemærk, at antallet af dage er begrænset).