Det var en klar overreaktion, da SAS Groundhandling bortviste en medarbejder for at have lavet en problematisk opdatering, da han landede i Københavns Lufthavn efter et udlandsophold. Det mandlige medlem af HK/Privat var ansat i SAS Ground Handling, der står for servicering, mens flyet er på jorden.

Medlemmet skrev” Har købt 3 kartoner smøger. Og skal bruge en til at tage de 2 igennem tolden.”, men har fastholdt i både by- og landsret, at der udelukkende var tale om en joke, da han skrev det.

Men sådan læste hans chef læste det ikke. Han tolkede det som en opfordring til kolleger med såkaldte havnekort, der giver særlig adgang i lufthavnen, til at hjælpe ham med at smugle cigaretter. Så derfor kvitterede SAS Ground Handling med en bortvisning - en sanktion, hvor arbejdsgiveren uden varsel og løn i opsigelsesperioden ophæver ansættelsesforholdet.

Men det var der ikke grundlag for, har Østre Landsret bestemt. Retten fandt, at SAS Ground Handling havde ret til at afskedige ham på grund af opdateringen, fordi det var en misligholdelse af sit ansættelsesforhold. Men ikke så grov en misligholdelse, at det var berettiget at bortvise ham. Dermed skal den tidligere medarbejder nu have udbetalt løn for opsigelsesperioden.

Byretten: advarsel havde været passende
Østre Landsrets afgørelse er en moderering af en dom afsagt i Københavns Byret i sommeren 2017, hvor man mente, at arbejdsgiveren hverken havde ret til at afskedige og bortvise ham. Byretten var af den opfattelse, at en advarsel havde været den passende sanktion. Derfor blev han i byretten tilkendt både løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Alligevel ser Michael Møllegaard Jessen, der er advokat i HK og har ført sagen for HK/Privats medlem, afgørelsen i Østre Landsret som en vigtig sejr.

- Var det dumt at skrive? Ja. Det syntes medarbejderen jo også selv. Derfor slettede han den også så snart, han blev bekendt med, at opslaget blev misforstået. Men bortvisninger er altså forbeholdt det allergroveste, som hvis du truer din chef, stjæler af kassen eller er åbenlyst ulydig. Det eneste medarbejderen -som var helt uplettet og tidligere kun havde modtaget ros for sit arbejde -forbrød sig mod var sin sunde fornuft, siger Michael Møllegaard Jessen.