Sociale medier på arbejdspladsen

Illustration: Morten Voigt

Din højre bukselomme vibrerer, og i et uforstyrret øjeblik lader du din hånd glide ned i lommen. Du hiver den frem. Smartphonen. Din højre tommelfinger scroller et par gange. Og før du ved af det, har du pludselig brugt en hel del minutter af din arbejdsdag på Facebook. 

Den konstante adgang til sociale medier er for længst blevet en integreret del af vores hverdag - og arbejdsdag. Over halvdelen af HK/Privats medlemmer - 56 procent - tjekker sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat i løbet af arbejdstiden. Af dem føler mere end hver sjette - 18 procent - at de tjekker deres sociale medier for ofte.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har udført for HK/Privat blandt 1.208 medlemmer. 
- Det er et højt tal, synes jeg, men det undrer mig på ingen måde. Sociale medier er på ingen tid blevet et pausefænomen. Det er dét, vi laver, når vi har et afbræk fra arbejdsopgaverne, og de kan udfylde selv et mikroskopisk tomrum, siger Trine-Maria Kristensen, der er foredragsholder, forfatter til bogen ”Få mere ud af (den tid du spilder på) sociale medier” og uddannet cand.scient.soc. 

Hun kalder det for en naturlig udvikling og fremhæver, at man før sociale medier blot tjekkede nyhedsmedier eller aviser og magasiner, der lå i pauserummet ved vandmaskinen, når man havde et par minutter til overs. 

Ikke desto mindre finder hun det problematisk, hvis det går ud over det kollegiale fællesskab. 
- Studier viser, at der er sket et skred i vores forhold til vores kolleger. Vi kender dem dårligere sammenlignet med tidligere, hvor man i højere grad var venner med sine kolleger og lavede flere ting sammen uden for arbejdspladsen, pointerer Trine-Maria Kristensen. 

- Og hvis du ikke udveksler de små anekdoter i pauserne, om hvad din kollega har lavet i pinsen, og i stedet vælger at gøre det digitalt med personer, du allerede kender, så får det selvfølgelig betydning for arbejdspladsen. Du risikerer at gå glip af nogle oplevelser og relationer i virkeligheden, der kunne have gjort arbejdspladsen og arbejdsmiljøet bedre, tilføjer hun. 

Sociale medier er en tidsrøver
Det er dog ikke kun i pauserne, at de smarte telefoner bliver hevet op af lommen. Også når der opstår et tomrum i arbejdstiden, er de sociale medier en vej til underholdning. Det forklarer seks medlemmer, som HK/Privatbladet har været i kontakt med. To af dem er citeret herunder, men anonymt, for at undgå at komme i karambolage med deres chefer eller kolleger. 

- Jeg kan ofte føle, at jeg har brugt lang tid på ingenting. Man bliver så let fanget af Facebook. Det er en tidsrøver, men man scroller alligevel lige lidt videre og bliver opslugt af egentlig ligegyldige ting. Jeg vil ikke sige, at jeg er afhængig, for det påvirker ikke mit arbejde. Jeg gør det kun, når jeg alligevel har et par minutters ventetid, siger HK/Privat-medlemmet Jørn, hvis efternavn er kendt af redaktionen.  

Et andet HK/Privat-medlem fortæller ligeledes, at det særligt er den til tider lange ventetid på hendes arbejde, der gør, at hun hiver telefonen op fra lommen. Også selv om reglerne på hendes arbejdsplads dikterer, at smartphonen kun må bruges i pauserne. 

- Jeg synes, at jeg tager den op for meget, og jeg føler, at jeg spilder min tid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at hive den frem, men det er nok den der afhængighed, tror jeg. Jeg er vel bange for at gå glip af noget. Men jeg har også overvejet at slette min Facebook-profil. Mine kolleger kigger også på deres mobiler i de døde perioder. Vi burde nok snakke sammen noget mere, siger Ditte, hvis efternavn er kendt af redaktionen, og tilføjer, at hendes mobilbrug ikke påvirker hendes arbejde. 


Et problem for nogle mere end andre
For forfatter Trine-Maria Kristensen giver det god mening, at en del af HK/Privats medlemmer bruger sociale medier for meget. Det skyldes i høj grad, at nogen lettere end andre indfanges af de sociale mediers algoritmer. 

- Hvor meget vi bruger sociale medier, kan i høj grad afspejles i vores personlighedstræk. Er du meget samvittighedsfuld, struktureret og organiseret, vil du sjældent opleve problemer med at kontrollere dit forbrug af for eksempel Facebook og Instagram, forklarer hun. 

- Personer, der i stedet er omstillingsparate, styret af impulsivitet og gode til at ændre retning, vil være mere tilbøjelige til at bruge sociale medier i et større omfang og have svært ved at styre det, tilføjer Trine-Maria Kristensen. 

Virksomhederne burde derfor tage brugen af sociale medier op til dialog og anerkende, at medarbejderne ikke er ens og ikke håndterer sociale medier ens, mener Trine-Maria Kristensen. 
- Man skal respektere, at det for nogle er uproblematisk, mens det for andre er et seriøst problem. Og hvis det forstyrrer arbejdet for meget, må det være lederens rolle at tage det op med medarbejderen, siger hun.  

En kilde til konflikter
På en del arbejdspladser kan der faktisk være behov for, at lederen skrider ind. I Epinion-undersøgelsen svarer 3 ud af 10, at de er blevet irriterede over kollegers brug af sociale medier i arbejdstiden. Og det er noget, der kan skabe konflikter, når en kollega konstant sidder med næsen i telefonen. Det har hvert syvende HK/Privat-medlem oplevet, viser undersøgelsen. 

HK/Privatbladet har været i kontakt med en række medlemmer, der foretrækker at være anonyme. De har alle oplevet konflikter på arbejdspladsen, som bunder i en kollegas overdrevne tidsforbrug af sociale medier, særligt på smartphonen. 

Én fortæller, hvordan chefen gav nogle mere end andre længere snor til at sidde på Facebook i arbejdstiden. En anden har oplevet, at en kollega var væk på toilettet i op til 30 minutter ad gangen for at tjekke sociale medier. For et tredje medlem stod konflikten sågar på i flere måneder. Og det påvirkede arbejdsmiljøet. 

- En af mine kolleger brugte meget tid på sin telefon. Når jeg henvendte mig til hende for at høre, om hun var i gang med en opgave, svarede hun bare, ”ja, det skal jeg nok om lidt”. Vi andre måtte tage over og løbe hurtigere, og den pågældende kollega kunne ikke selv se, at det var et problem. Flere af mine kolleger begyndte at møde sure på arbejde, og det stod på et par måneder, da min chef var konfliktsky. Til sidst tog han affære, efter at jeg havde påtalt det rigtigt mange gange. Og kollegaen husker nu at holde telefonen i lommen, fortæller HK/Privat-medlemmet Nadia, hvis efternavn er kendt af redaktionen.

Hos et fjerde HK/Privat-medlem var det et par unge elever, der ikke kunne håndtere at gå på arbejde med telefonen i lommen. 

Flere af de yngre medarbejdere havde for travlt med sociale medier til at passe deres arbejde. De var gentagne gange blevet bedt om at byde ind på opgaver, men Facebook var tilsyneladende vigtigere. Det betød, at flere kolleger var nødt til at agere bestemt over for dem, og det er ikke noget, de fleste har lyst til. Men jeg tror, det er et billede af tidsånden, siger Helle, hvis efternavn er kendt af redaktionen.

 

Sådan opleves facebook på arbejdspladsen

56 % tjekker deres sociale medier i arbejdstiden

44 % tjekker ikke deres sociale medier i arbejdstiden

14 % har på arbejdspladsen oplevet konflikter, der skyldtes brug af sociale medier

31 % har ladet sig irritere over kollegers brug af sociale medier i arbejdstiden

Af dem, der tjekker sociale medier i arbejdstiden, føler …

3 % at de tjekker deres sociale medier alt for ofte

14 % at de tjekker deres sociale medier for ofte

80 % at de tjekker deres sociale medier et passende antal gange

Kilde: Epinion-undersøgelse for HK/Privat blandt 1.208 medlemmer