Ung kvinde, der er i tvivl

Den første tid som elev i en virksomhed kan være overvældende og lidt forvirrende. Så spørg din elevansvarlige, hvis der er noget, du er i tvivl om eller ikke forstår.

Reglerne her er gældende for elever fra erhvervsuddannelserne, fx kontorelever, og fx ikke nødvendigvis laborantpraktikanter, som er del af en erhvervsakademi-uddannelse.

1. Du skal have en korrekt udfyldt uddannelsesaftale
Inden du begynder, skal du og arbejdsgiveren have underskrevet en uddannelsesaftale, som er en slags ansættelseskontrakt. Aftalen, der skal godkendes af din erhvervsskole, skal foruden navn, arbejdsplads, uddannelseslinje også indeholde oplysninger om din løn og arbejdstid, ligesom det tydeligt skal fremgå – med det fulde navn, og hvilke parter, der har indgået den – hvilken overenskomst, som er gældende inden for dit uddannelsesområde. 

2. Du har ret til overenskomstmæssig løn og goder
Som elev er du sikret overenskomstmæssig løn og goder. Det er en beskyttelse, som elever nyder som følge af erhvervsuddannelsesloven. Det gælder også selv om dine uddannede kolleger måske ikke er dækket af en overenskomst. Hvis virksomheden allerede er dækket af en overenskomst, så følger du som udgangspunkt den. Ellers har du ret til løn og goder i forhold til den overenskomst, som er gældende inden for dit uddannelsesområde – det afhænger altså af, hvilken uddannelse, du er i gang med. Langt de fleste elever inden for HK/Privats område er omfattet af overenskomster, hvor du blandt andet har ret til pension, fritvalgslønkonto og feriefridage.

3. Du skal have en uddannelsesplan med dine læringsmål
Hurtigst muligt efter, at du er starter, skal der laves en uddannelsesplan. Den skal indeholde information om, hvem der er elevansvarlig, en tidsplan over, hvor længe du eventuelt skal være i forskellige afdelinger, samt uddannelsesmål.

4. De første tre måneder er prøvetid - herefter kan du (næsten) ikke opsiges
Inden for de første tre måneder kan både du og arbejdsgiveren - uden varsel og begrundelse - opsige jeres aftale. Herefter kan du som hovedregel ikke opsiges, med mindre at I begge er enige om det. Der kan dog være situationer, hvor du kan opsiges: hvis du fx udebliver uden gyldig grund, tager af kassen eller får en sygdom, som betyder, at der ikke er udsigt til at du kan gennemføre den aftalte uddannelse.

5. Du har ret til evalueringssamtaler
Du har ret til at have en elevansvarlig, som også er personen, du går til, hvis der opstår problemer. Ligeledes har du ret til mindst tre evalueringssamtaler i løbet af dit praktikforløb med den elevansvarlige, hvor I taler om, hvorvidt du lærer det, du skal; om du trives, og hvad der skal der sættes fokus på fremadrettet.

6. Du skal mindst have den løn, som fremgår af overenskomsten
I overenskomsterne er der helt ned på kroner og øre aftalt regler for, hvad en elev mindst skal have i løn. For såvel elever over 21 år som voksenelever (over 25 år) er der ofte en bestemmelse om, at lønnen skal aftales på baggrund af fx kvalifikationer og tidligere uddannelse. HK har den opfattelse, at lønnen skal være højere for elever over 21 år og noget højere for voksenelever. I de fleste overenskomster er der endvidere aftalt et tillæg, hvis du har gennemført hhx, studentereksamen, hf eller htx.

7. Du må ikke arbejde systematisk over
Som udgangspunkt har elever en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Er der travlt på arbejdspladsen, kan du godt blive pålagt at arbejde over. Du må dog ikke arbejde systematisk over (uanset om du selv ønsker det), og overarbejdet skal i vid udstrækning være relevant i forhold til din uddannelse, altså indeholde læring.

8. Du har ret til fem ugers ferie + fem feriefridage
Som dine kolleger har du ifølge ferieloven ret til fem ugers ferie. Plus fem feriefridage sikret gennem HK’s overenskomster (i nogle overenskomster er der dog krav om, at du skal have været ansat i en bestemt periode, før det gælder). Som regel har man optjent retten til at holde ferie med løn eller feriepenge - men det har mange elever ikke optjent, når de starter. Derfor gælder der særlige regler for elever:
• Hvis du er startet mellem 1. maj og 1. juli har du ret til fem ugers ferie med løn. De skal afholdes inden 30. april året efter. 1. maj starter et nyt ferieår. Du har også ret til 25 dages ferie med løn i det nye ferieår, selvom din kontrakt udløber, før ferieåret slutter.
• Hvis du er startet mellem 1. juli og 30. april har du kun ret til én uges ferie med løn, hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. Herefter begynder et nyt ferieår - og du har nu ret til fem ugers betalt ferie.

9. Du skal have løn under sygdom
Ligesom dine uddannede kolleger har du ret til fuld løn under sygdom. Vær opmærksom på, at hvis du bliver syg, mens du er på skoleophold, skal du melde dig syg til både skolen og din arbejdsgiver. Hvis du har mindst 10 procents fravær, kan du og arbejdsgiveren lave en aftale om at forlænge din uddannelsesaftale. Og husk, at din arbejdsgiver ikke kan opsige dig med begrundelsen om for meget fravær - kun hvis der er stor usikkerhed om, hvornår du bliver rask igen eller om du overhovedet bliver i stand til at gennemføre uddannelsen.

10. Du kan altid kontakte HK
Uanset om du er i tvivl om din uddannelsesaftale, om du får den løn, du har ret til eller noget helt tredje, så er det en rigtig god idé at kontakte din lokale HK-afdeling. De kan hjælpe med blandt andet at læse din aftale igennem.

Kilde: Klara Elizabeth Hoffritz, advokat i HK/Privat.