Børn med mor eller far på arbejde.

Det er bare sjovt at være med mor eller far på arbejde, men dagen kan godt blive lidt lang, hvis man ikke har noget at lave. Foto: Colourbox

 

Det er langt fra alle forældre med skolebørn, der kan eller vil holde fri i næste uge, når skolen holder lukket på grund af efterårsferie. Det er derfor ikke noget særsyn at se mindreårige på arbejdspladsen i uge 42. Men inden du tager poden med på job, bør du lige gøre dig et par overvejelser og lave nogle aftaler med arbejdspladsen.

- Set fra arbejdsgiverside har vi selvfølgelig brug for medarbejdere, som møder og leverer, men vi vil også gerne give medarbejderne den fleksibilitet, at de kan tage deres børn med, siger Jens Teisen, chefkonsulent i HR og ledelse i Dansk Erhverv.

Jens Teisen giver sit bud på, hvad du skal være opmærksom på, når dit barn skal med på job.

 1. Overvej, om arbejdspladsen kan rumme børn
  På en kontorarbejdsplads vil der sjældent være problemer i forhold til de fysiske rammer. Men du bør altid se på, om der er områder, som kan være farlige for dit barn.
 2. Se på dit barn
  Børn er forskellige. Nogle er rolige, andre har krudt bagi. Kan dit barn opføre sig ordentligt og klare en hel dag, hvor det måske ikke er lige spændende hele tiden?
 3. Lav en klar aftale med din nærmeste leder
  Du skal selvfølgelig have grønt lys fra din leder til at have dit barn med. Lige så vigtigt er det, at du har aftalt med din leder, om du har barnet med en eller flere dage.
 4. Nøjes med et kort besøg den første gang
  Det kan være overvældende for barnet at komme ind et helt nyt sted. Derfor kan det være en god idé, at den første gang er lidt kortere. Besøg eventuelt arbejdspladsen uden for arbejdstiden, så barnet har set stedet og ved, hvor mor eller far sidder, hvor toiletterne er osv.
 5. Sørg for underholdning til barnet
  Pak en taske med bøger, iPad, tegneting og evt. barnets yndlingslegetøj, så du er sikker på, at barnet har noget at give sig til, når han eller hun er færdig med at sætte papirclipsene sammen.
 6. Giv dine kolleger ret til at sige fra
  Vi har forskellige grænser for, hvad der virker forstyrrende. En kollega kan både snakke med dit barn og passe sine opgaver. En anden mister koncentrationen ved det mindste hvin.
  Derfor skal du gøre det klart for dine kolleger, at de har al ret til at bede dig dæmpe dit barn, hvis de bliver forstyrret.
 7. Lav aftaler, hvis du har møder i kalenderen
  Har du møder i løbet af dagen, hvor du ikke kan have dit barn med, så hav aftaler med kollegerne om, hvem der kan se efter barnet.

 

hvis barnet kommer til skade eller ødelægger noget

Tjek med din leder, om virksomhedens forsikring dækker børn på besøg. Hvis ikke, er det din egen ansvar- eller ulykkesforsikring, der gælder. Tjek eventuelt med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket.