Siden 1983 har barnets første sygedag været en del af HK Handels overenskomster. 
Illustration: Koalitionen.dk/Tone Thoresen

 


I denne artikel kan du læse, hvad der gælder overenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II, BA, SFU og COOP. Er du på en anden overenskomst, kan du logge på MitHK og se, hvad der gælder for dig.
Har du ikke en overenskomst, kan du kontakt din lokale afdeling på tlf. 7011 4545 og høre om dine muligheder for at få en.
Det er din overenskomst, der bestemmer, hvilke rettigheder du har, hvis dit barn bliver syg og skal passes.
I 1983 blev barnets første sygedag indført som en rettighed i HK Handels overenskomster.
Ved overenskomstfornyelserne i 2017 blev der desuden indført to omsorgsdage om året samt en mere fleksibel ordning ved børns hospitalsindlæggelse.  

 

Det siger loven

Du har ret til at forlade din arbejdsplads, hvis dit barn bliver pludseligt ramt af sygdom eller kommer ud for en ulykke. Du skal dog være opmærksom på, at der alene er tale om ret til fravær uden løn.
Se lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det siger din overenskomst

Det er din overenskomst, der bestemmer reglerne for fravær, hvis du passer dit syge barn hjemme, eller hvis dit barn bliver hospitalsindlagt. Det er også overenskomsten, der giver dig mulighed for børneomsorgsdage. 

Barnets første sygedag

Bliver dit barn under 14 år syg, har du som forælder ret til frihed med løn, hvis du bliver kaldt hjem i løbet af arbejdsdagen og hele næste dag, hvis dit barn fortsat er syg, og du ikke har anden pasningsmulighed. Frihed gives kun til den ene forælder, og kun til anden pasning er mulig. Friheden gives også til samboende partner på folkeregisteradressen, selvom denne ikke har forældremyndighed over barnet. 

Særligt for COOP, BA og SFU: Gælder alle medarbejdere, der har været ansat i mindst tre måneder. 
Særligt for DEA butik, DEA funktionær, DIO II butik og DIO II funktionær: Gælder alle medarbejdere, der har været ansat i mindst seks måneder. 

Børneomsorgsdage

Efter ni måneders ansættelse i virksomheden har du som forælder til børn under 14 år ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn du har. Børneomsorgsdagene finansieres via Fritvalgskontoen og planlægges efter aftale med din arbejdsgiver. 

Gælder alle overenskomster omtalt i den blå boks foroven. 

Børns hospitalsindlæggelse 

Efter ni måneders ansættelse i virksomheden har du som forælder ret til frihed med løn (maksimalt 130 kroner i timen - se uddybning nedenfor), hvis det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse af børn under 14. år. Det gælder også, hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i eget hjem. Friheden gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden og sammenlagt en uge pr. barn indenfor en 12-måneders periode. 

Særligt for DEA butik, DIO II butik, COOP, SFU og BA: Der ydes fuld løn, dog maksimalt 130 kroner i timen. 
Særligt for DEA funktionær og DIO II funktionær: Der ydes fuld løn.