Robotter på arbejdspladsen

Robotterne vil overtage de mere rutinemæssige arbejdsopgaver, men du skal kaste dig over de mere kreative udfordringer. Illustration: Morten Voigt

 

1. Hvordan ændrer mine opgaver sig?

Mange rutineopgaver - som fx at indtaste data manuelt - vil blive digitaliseret. Det betyder, at du får frigivet noget tid, som du kan bruge på nye måder, fx i mødet med mennesker. Noget af det, vi ikke kan digitalisere os helt ud af, er at skabe gode relationer til kunder, samarbejdspartnere og medlemmer. De faglige begreber for dette er servicedesign, kunderejser og gode brugeroplevelser. Det er tæt knyttet til markedsføring og kræver relationelle kompetencer. Vi kan få og gøre alting på nettet. Så hvis du skal skille dig ud fra konkurrenterne, kan du gøre det ved at give en rigtig god betjening. Du kan også tænke i, hvordan virksomheden kan skille sig ud på brugervenlige it-løsninger. Relationer handler også om at forstå og arbejde med mødet mellem det digitale og mennesker.

2. Hvilke kompetencer skal jeg have i fremtiden?

Der vil blive brug for kompetencer, der kan omsætte data til meningsfuldt indhold. Sætte data sammen på tværs og disrupte - se nye sammenhænge. It-medarbejderen er kommet ud af serverrummet og ind i hjertet af virksomheden, og it er blevet en integreret del af forretningsstrategien. Der vil være plads til både it-nørder, der kan kode, udvikle og fikse, men også alle os, der er gode til at bruge programmerne og kan lære fra os. For alle roller gælder det, at du skal have evnen til at formidle din viden. Og alle skal have både generelle og specielle kompetencer.

3. Hvordan fremtidssikrer jeg mig?

Ledelsen skal kommunikere virksomhedens kompetencestrategi klart, så du kan se, hvor du passer ind. Men en leder kan ikke altid se, hvad du kan og vil - og hvor du gerne vil være. Derfor skal du selv forstå og fortælle, hvad du bidrager med - og hvordan dine kompetencer og præferencer kan komme i spil, der hvor organisationen er på vej hen. Hvis du ikke tænker strategisk om din egen udvikling, risikerer du, at andre træffer beslutninger på dine vegne. Det kræver mod at søge indflydelse. Og det er ikke en ønskebrønd. Du skal ikke blot argumentere, at det vil være sjovt for dig at komme på kursus eller få nye opgaver. Fortæl din leder, hvorfor det er en god idé for virksomheden. Vid, hvad virksomheden er sat i verden for. Kobl det til din egen dagligdag. Hvis du kommer helt op på den store visionsklinge og forstår de forretningsmæssige perspektiver, kan du tænke smart på virksomhedens vegne. Du kan nå langt, hvis du kan vise, hvordan du kan understøtte forretningen. Det ser ledere gerne, at du gør. Se ud over dine egne opgaver og deadlines, og hav blik for fællesskabet og samspillet mellem organisationen, kollegerne og visionen. Vær den, der finder på, hvordan dit arbejde kan gøres lettere. Bevæg dig over mod det relationelle felt, hvor mennesket møder digitaliseringen. Tænk i sammenhænge og på tværs.

4. Hvilken slags medarbejder foretrækkes i fremtiden?

Der er behov for idérigdom, kreativitet og innovation - og mennesker, der kan og tør tænke ud af boksen. Analytisk tænkning bliver også efterspurgt. Det vil være fænomenalt at have kombinationen: kreativ og analytisk. Vi behøver ikke alle at være opfindere eller meget kreative. Du kan tage små skridt, der gør, at du ser dit arbejde fra en ny vinkel og tænker lidt anderledes. Du kan fx bede om - eller give - feedback til kolleger, som er uden for dit eget fagområde. Det at få nye øjne på ”plejer” er en god måde at disrupte os selv på. Og vi skal gøre op med fordommene om, at man enten er det ene eller det andet: enten specialist eller generalist, analytisk eller kreativ, igangsætter eller afslutter. Du kan sagtens være både - og. Du skal kunne lede dig selv og tage ansvar for din egen udvikling. Tilrettelægge og strukturere din dag og agere uden ordrer. Og ”lede opad”: fortælle din leder, hvordan du har brug for at blive ledet. Og så skal du kunne prioritere. Alting udvikler og forandrer sig hele tiden. Når du siger ja til noget, så øv dig i også at sige nej til noget andet.

5. Hvilke slags uddannelser er relevante i fremtiden?

Det afhænger af fag, funktion, sektor og præferencer. Hvis du ringer til HK’s Karrieretelefon, får du ikke at vide, hvilken uddannelse du skal tage. Men vi kan hjælpe dig med at gøre dig klar til at træffe valget. Vil du have papir på det, du kan, og få flere redskaber? Eller vil du opsøge noget helt nyt? Du kan med fordel tænke din uddannelsesrejse som pluk fra flere hylder i stedet for én lang, forkromet uddannelse. HK’erne er på en måde bedre stillet end akademikerne, fordi de ikke bruger mange år på at tage en stor mastodontuddannelse, men skiftevis arbejder og fylder på. På den måde stykker du din læring og udvikling sammen over et helt arbejdsliv. Sådan kan du lettere holde dig opdateret, og du får mulighed for at tage nogle drejninger undervejs og bevæge dig i nye retninger.

6. Kan man fremtidssikre sig uden at tage en uddannelse?

Ja - ved sidemandsoplæring, opgaverotation og jobskifte. Det kan være sundt at kaste sig ud på dybt vand og række hånden op, selv om man måske selv føler, at man ikke er helt kompetent endnu. Det kan man blive - hvis man har lysten og motivationen til at lære. Vi har en tendens til at undervurdere egne kompetencer og tænke: ”Det er jeg ikke god nok til, så jeg lader være med at prøve”. Der skal vi turde være lidt mere Pippi-agtige: ”Det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg helt sikkert”. Lyst og motivation kan i en chefs øjne være tilstrækkeligt. Der er ultimativ læring i at skifte job. Måske ikke hvert andet år, men hvert syvende eller tiende. Du kan også nøjes med at skifte opgaver eller afdeling. Mange virksomheder giver mulighed for det, fordi de gerne vil holde på kompetente medarbejdere. Nysgerrighed er også en vigtig kompetence, fordi arbejdsmarkedet konstant forandrer sig. Research på det, du ikke kender. Snak med kolleger i kantinen. Spørg, hvad de laver, og hvad de er optagede af. Hvad er let, og hvad er svært for dem? Du kan bruge oplysningerne til at forstå, hvad virksomheden har brug for. Og få øje på nye muligheder for dig.

7. Hvordan kommer jeg videre?

Ingen kan spå om, hvad der kommer til at ske. Men hvis du får sat ord på din faglighed, står du stærkere. Hvad er dine styrker, og hvilke kompetencer kan du opdyrke? Gå analytisk til værks, og få det ned på papir. Tal med en nysgerrig partner - fx en coach på Karrieretelefonen. Det giver dig noget andet end en dialog med dig selv eller en veninde. Sæt tid af til at finde ud af: Hvad er det egentlig, jeg laver - og brænder for? På Karrieretelefonen tager vi os - og giver dig - tiden til det. Sådan en samtale kan give dig et højere fagligt selvværd, fordi du får øje på alle de kompetencer, du har - og en plan for at oparbejde det, du mangler. Selv om du ikke har et slutmål - fordi fremtiden er ukendt - giver det tryghed at have en vis retning.