Moden til nyt job

Knap tre ud af ti HK-medlemmer, der arbejder i private virksomheder, har entydigt planer om at søge nyt job i 2019. Til gengæld er godt hver sjette er uafklaret, viser en web-undersøgelse blandt abonnenter af HK’s nyhedsbrev.

Årsagerne er vidt forskellige. Nogle vil reducere pendlertiden, andre synes de har oparbejdet en for høj anciennitet det samme sted, tarvelig løn spiller ind lige som skæve mødetider og for meget overarbejde. Men allerflest beskriver, at de simpelthen trænger til nye udfordringer:

- Jeg vil gerne prøve noget nyt. Jeg har brug for at udfordre mig selv. Jeg føler, at jeg er kørt en smule fast i det arbejde, jeg laver, skriver et medlem i undersøgelsen.
I den mere tungsindige ende af spektret er der medlemmer, der noterer dårlig ledelse, ringe arbejdsmiljø, giftigt samarbejdsklima, manglende anerkendelse og generel mistrivsel.

Kan du ikke flytte dit fokus, så flyt dig selv
Uanset hvad årsagen er, så er det vigtigt, at tvivlere starter med at afklare, hvad problemet er.

- Din ”væk fra”-motivation besvarer nemlig ikke, hvad det er, du skal i stedet. Så du er nødt til at blive klar på, hvad det er, du vil væk fra, og hvad der skal sættes i stedet. Alt andet svarer til at sætte sig ind på bagsædet af en taxi og bare råbe: Kør! Du risikerer simpelthen at ende det samme sted, siger HK’s karrierevejleder Louise Theil.

Det næste skridt, forklarer hun, er at finde ud af, om du kan gøre noget ved problemet.

- Hvis det ligger uden for din rækkevidde at gøre noget ved årsagen til dit problem, så flyt dit fokus. Kan du ikke det, så flyt dig selv - sig op eller søg en ny stilling. Det er ikke sundt at blive hængende for længe, hvis ikke du trives - heller ikke for din familie, dine kolleger eller arbejdspladsen, siger Louise Theil.

Hun og resten af teamet i HK’s Karrieretelefon sidder klar til at hjælpe og vejlede dig alle hverdage fra kl. 13.00 til 16.00. Ring på telefon: 3330 4460.

 

GUIDE: 8 Tegn på, at du er moden til et nyt job

1) PROBLEM 
Du savner udfordringer. Flere af dine kernekompetencer - dem du brænder for - kommer ikke i spil, fordi du er defineret ind i en for snæver jobprofil.

LØSNING
Hvis du sidder i sådan en spændetrøje, så ræk lappen i vejret og byd ind på opgaver. Hvis ikke der er nogle bolde, der kan trille din vej, så find dig et nyt job med en bredere profil.
Er du en af dem, som har så stort behov for at føle tryghed i, at du kan dit arbejde til fulde, at du har søgt og derfor sidder i en stilling, der er en smule under dit niveau? Så udfordr din egen utryghed og søg et arbejde, hvor du skal stå lidt på tæer for at følge med … Lad vurderingen af, om du er god nok være op til din kommende arbejdsgiver.

2) PROBLEM
Der er mere, som trækker dig ned end fylder dig op. Du brokker dig ofte, har svært ved at komme op og afsted om morgenen, har mere lyst til overspring end opgaver på jobbet, er megairritabel eller har ingen energi. Uanset hvad det er for en af dem, der passer på dig, så er der mere negativ end positiv energi i dig. Det er ikke godt for din trivsel. Men det er heller ikke godt for dine kolleger, for negativitet smitter. Og du bidrager ikke med noget godt på arbejdspladsen.

LØSNING
Vi kan alle have en dårlig dag eller en bøvlet periode, men er det en grundtone i din tilværelse, så bliv bevidst om den og tag ansvar for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads. Ændr din egen adfærd eller find dig et andet job.

3) PROBLEM
Du mistrives i dit job.

LØSNING
Spørg dig selv, hvad det er, du konkret mistrives med. Afklar din motivation for at komme væk fra det job, du mistrives i. Find ud af, hvad der skal sættes i stedet, så du kan blive opfyldt. Hvis du bare løber væk, risikerer du at ende i mistrivsel igen. Derfor er du nødt til at finde en retning.
Kan du ikke finde vej til trivsel, så er det tid at skifte job.

4) PROBLEM
Du har en dårlig leder.

LØSNING
Spørg dig selv, hvad det er ved lederen, der gør ham eller hende dårlig. Hvis det drejer sig om lederens personlighed eller faglighed, er det uden for din rækkevidde at kunne gøre noget ved det. Er det derimod kemien i jeres relation eller kommunikationen, som er gal, så kan du starte med at adressere det, der sker i dig, over for din leder - husk at blive på din egen banehalvdel og tale i jeg-sprog. Og du kan ændre din egen adfærd.
Hjælper det ikke, så er det tid at skifte job.
Hvis ikke du forholder dig til det, så risikerer du at få den samme oplevelse med en anden leder.

5) PROBLEM 
Du savner anerkendelse.

LØSNING
Find ud af, hvad det er for en slags anerkendelse, du savner. Er det tak, ros eller feedback … måske alle tre.  Efterspørg og bed så om det hos leder og kolleger. Fortæl din leder, hvad han eller hun vil få ud af det, hvis du blev anerkendt.
Du kan også starte med at anerkende dig selv og andre, så I kan få en kultur, hvor I anerkender hinanden og fejrer egne succeser i det åbne rum.

6) PROBLEM
Hvis du har taget  "Ville-jeg-egentlig-søge-mit-eget-job-igen-testen" og svaret: "Aldrig i livet"? 

LØSNING
Så er det tid at skifte job.

7) PROBLEM
Du ved ikke rigtigt … Lav en plus- og minusliste. Lav den lige så lang, som du orker. Du kan fx opveje løn, arbejdsmiljø, afstand til jobbet, forholdet til dine kolleger, din indflydelse, opgaverne m.m.

LØSNING
Hvis ulemperne ikke bliver opvejet af fordele og du ikke kan få dem til det, så er det tid at skifte job.

8) PROBLEM
Du bliver råbt af eller skældt ud af din leder eller kollega. Der bliver rettet personlige angreb mod dig. Du bliver udsat for grænseoverskridende berøring eller udsat for tilnærmelser, som er over dine grænser. Du bliver frosset ude. Du har et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

LØSNING
Du må aldrig finde dig i at blive behandlet på nogen af de måder. Hvis bare én af de scenarier gør sig gældende, så skal du have afklaret, om du kan ændre på det. Start med at sige fra. Adresser problemet længere oppe i hierarkiet. Ændrer det sig ikke, så kom væk i en fart. 
 --

Få flere tips

Til jobsamtalen
Til jobansøgningen