Jo bedre, du er forbedt til lønforhandlingen, jo større er sandsynligheden for, at du får et godt resultat. Foto: Lisbeth Holten

Her er en tjekliste lavet i samarbejde med forhandlingsekspert Malene Rix, hvor du kan vinge punkter af, efterhånden som du får styr på dem.

1. Sørg for, at din chef ved, hvad du laver

I det daglige har du allerede synliggjort dine kompetencer, arbejdsindsats og resultater. Du har nemlig et problem, hvis din chef ikke kan nikke genkendende til din begrundelse for ønsket om en lønstigning. Det kan være en god idé at planlægge -regelmæssige møder med chefen til at gøre status over dit arbejde, da du i en sådan ramme har hans/hendes udelte opmærksomhed. Samtidig har du gjort det klart for din chef, at du forventer at få mere i løn ved næste lønforhandling ved fx at sige: ”Der må være noget i posen til mig”.

2. Fortæl om dine succeser og ønsker på forhånd

Siden sidste lønsamtale har du løbende skrevet dine succeser ned og udvalgt tre projekter, hvor du har gjort en forskel. Dem præsenterer du for din leder inden samtalen, fx i en mail, og har dem desuden med i lommen, hvis han/hun har brug for at høre om dem, når I sidder over for hinanden. Derudover har du også signaleret niveauet for den lønstigning, du mener, du bør have. Så har chefen nemlig haft mulighed for at forberede sig inden samtalen og evt. budgetteret med en lønstigning til dig. Hvis du ikke har sat ord på din forventning, har han/hun ikke nogen chance for at vide, at du er opsat på at stige i løn og vil måske føle sig trængt op i en krog.

3. Tjek lønstatistikken, så du ved, hvad du burde tjene

Inden lønsamtalen har du trukket en lønrapport i HK’s lønstatistik. Det gør du på hk.dk/loentjek. Her kan du tegne din profil på baggrund af forskellige parametre som branche, ansvarsniveau, anciennitet og hvor i landet, du arbejder, så du sikrer dig, at det er de rigtige, du sammenligner dig med. Når du kender dit lønniveau, bliver det lettere for dig at bede om en løn, der lever op til det arbejde, du udfører. På side 30 kan du læse om, hvad lønrapporten indeholder.

4. Brug dine kollegers erfaringer og viden

Du har fundet ud af, hvordan din kollega, som har en høj løn eller ofte får lønstigninger, griber lønforhandlingen an. Dermed bliver du klogere på, hvordan han eller hun har opnået det, og hvad dine egne muligheder er. Det er fuldstændig legitimt at tale lønninger og lønønsker med de kollegaer, du stoler på, for det gavner jer alle i sidste ende. Og så er det i øvrigt lovligt, selv om din arbejdsgiver muligvis har signaleret noget andet.


5. Hav et klart mål

Den bedste strategi er at lægge ud med et ambitiøst ønske til lønnen, hvor du starter højere end det, du regner med, at din leder vil sige ja til. På den måde skaber du et spillerum at forhandle ud fra. Når du går ind til samtalen, holder du fast i dit udspil. Men forinden har du lavet en forhandling med dig selv, hvor du stillede dig selv spørgsmålet: Hvilken lønstigning vil gøre mig glad og tilfreds?

6. Overvej alternativer til kontante penge

Du har overvejet, hvad alternativerne er til en stor pose penge yderligere hver måned. Muligvis kan din leder tilbyde dig et tillæg. Og hvis du ikke kan få en lønstigning i kroner og øre, kan du måske bede om betalt frokostpause, ekstra feriedage eller andet, som giver værdi for dig set i lyset af dine karrieremuligheder og arbejdsvilkår. Når du har plantet et frø, er lederen bekendt med dine ambitioner, og hvis du husker at vande det løbende, kan det ende med at blomstre. Hvis du får et nej til dit udspil, skal du ikke hoppe for hurtigt frem til alternativerne men spørge ind til, hvad der skal til for, at han/hun siger ja.


7. Hav KUN 1-2 argumenter klar

Du har kun forberedt 1-2 skarpe argumenter, i tilfælde af din chef efterspørger det. Men vær i det hele taget varsom med argumentation, da det hører til i en diskussion - ikke en forhandling - og siden sidste lønsamtale skulle du gerne have vist, hvorfor du har fortjent højere løn. Meningen er, at du og chefen skal indgå en handel, hvor der bliver givet og taget.

 

Tjek HK's lønstatistik