Hanne Andersen ville gerne fortsætte i jobbet, men følte sig presset ud. Foto: Lisbeth Holten

”Jeg har lige sagt mit job op og er gået på efterløn. Det ville jeg egentlig gerne have ventet et år med, men jeg blev presset ud på grund af min alder efter at have været ansat i virksomheden i 10 år.

Det var gået rigtig godt i mange år. Jeg sad med salg og kundeservice og kendte mine kunder utrolig godt. Men efter nogle omstruktureringer havnede jeg i en situation, hvor jeg havde to chefer, som ikke var enige om, hvordan jeg skulle bruge min tid. Det kunne jeg efter noget tid ikke klare mere, og jeg kom med mange forskellige bud på, hvordan vi kunne løse det.

På et tidspunkt blev der opslået en stilling i salgsafdelingen, som præcis var det, jeg fra starten var ansat til, havde stor erfaring med og klart havde kompetencerne til. Jeg fik at vide, at jeg godt kunne søge den, men jeg ikke ville få den, da de gik efter at samle et ”ungt team”. Jeg blev simpelthen så paf, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle svare til det. Men jeg var godt klar over, at der ikke var mere at komme efter for mig i den virksomhed.

Stort tema om seniorerne

Politikere og arbejdsgivere vil gerne have, at vil bliver længere i jobbet. Men er der plads til de ældre medarbejdere?

Læs temaet +50 på arbejdsmarket (Linket er udløbet pr 17/10 2022)
 

Jeg er ikke i tvivl om, at de alene ventede på, at jeg skulle sige op. Det kan godt være, at jeg er af den gamle skole og benytter mig noget mere af fysiske papirer end mine yngre kolleger. Men jeg har altid sat mig ind i nye systemer, hvis der var behov for det.


Der udviklede sig lidt en manglende respekt for ældre medarbejdere, synes jeg. Da jeg fyldte 62 år, bad jeg om at komme på deltid, men arbejdsbyrden blev ikke reduceret derefter. Tværtimod. Det betød bare, at jeg fik rigtig meget overarbejde. Desværre uden mulighed for at afspadsere.

Der var nogle unge ingeniører, som ikke lagde skjul på, at de ikke mente, erfaring var noget, man kunne bruge til noget. På et tidspunkt blev der nedsat en projektgruppe omkring vores webshop. Det havde en del med mine opgaver at gøre. Men der blev også bare meldt ud, at det var de unge, som skulle tage sig af det.”

Fokuser på din motivation fremfor din erfaring
Det er ikke sådan, at du slet ikke må bringe din erfaring på banen i en ansøgning eller samtale, men indholdet skal være målrettet den stilling, du søger. Du må aldrig bruge din erfaring som udtryk for, at du ved, hvordan tingene skal gøres. Lad i høj grad din erfaring tale for sig selv og brug i stedet pladsen/tiden på at vise, hvorfor du er motiveret for at arbejde i virksomheden.

Forklar, hvordan dine kompetencer kan bruges
Fortæl ikke bare om alle de kompetencer, du har samlet op gennem årene - men forklar, hvordan de kompetencer kan bruges i netop den virksomhed, du søger job ved. Ring meget gerne, før du søger, for at blive klogere på virksomhedens behov og udfordringer - så kan du nemmere beskrive, hvordan dine kompetencer kan løse netop det.

Vis, at du er modtagelig for forandringer og ikke står stille
Du skal ikke bruge ordene omstillings- og forandringsparat i din ansøgning, men du skal vise, at du er det. Gå igennem hele din erhvervserfaring og find eksempler på, hvor du var med til at forandre noget - og ikke mindst hvilken forskel det gjorde. Sørg også for at skrive uddannelse, kurser, fritidsinteresser i dit cv, som viser, at du er nysgerrig og åben for nye ting.

Fortæl, hvor længe du forventer at være på arbejdsmarkedet
Du bør indikere, hvor mange erhvervsaktive år, du regner med at have tilbage, uden at skrive det direkte. Hvor meget du vil fremhæve din alder og pensionsplaner, er en vurderingssag. Som inspiration til den vurdering kan det siges, at virksomhederne i analysen i gennemsnit svarer, at de håber at kunne fastholde en nyansat medarbejder i 5,9 år. Hvis du gerne vil signalere, at du ikke er på vej på pension, kan du formulere, hvordan du fx ser din stilling og dine arbejdsopgaver om x antal år ud i fremtiden.

Vær fleksibel i forhold til ansættelsesformen
Her er det en afvejning af, hvad der er målet med din jobsøgning og samtale: En fuldtidsstilling på dine præmisser eller ”bare” at få foden indenfor. Hvis det er sidstnævnte, kan det jo i hvert fald være en god idé at have overvejet forskellige ansættelsesformer.

Kilde: Konsulenthuset Ballisager på baggrund af rekrutteringsundersøgelse blandt 927 private og offentlige virksomheder.