I takt med, at håret bliver gråt, risikerer du at blive mindre eftertragtet i arbejdsgivernes øjne. Foto: Colourbox

 

Medarbejdere over 60 år mestrer slet ikke ny teknologi lige så godt som deres yngre kolleger. De er heller ikke i lige så høj grad gode til at lære nyt, de gamle. Og de er både mindre kreative og produktive, end dem i 30’erne.

Det siger arbejdsgiverne selv. Det kan man se i en helt ny undersøgelse, som Per H. Jensen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, står bag. Her er HR-ansatte og afdelingsledere på mere end 2.000 danske arbejdspladser blevet spurgt ind til deres syn på ældre.

- Fordommene er ikke overraskende. De afspejler, hvad vi tidligere har set i tilsvarende undersøgelser, konstaterer Per H. Jensen, som har lavet den nye forskningsrapport for SeniorArbejdsLiv.dk.

- Fordomme er problematiske i sig selv, fordi de er meget selvforstærkende, og fordi de ikke siger noget hos det enkelte individ. Masser af forskning viser, at der er større forskel på personerne inden for en aldersgruppe, end der er mellem forskellige aldersgrupper.

Men også HK’erne har vidt forskellige opfattelser af sig selv og deres egen aldersgruppe. Det viser ny en undersøgelse blandt 1.719 HK/Privatmedlemmer, lavet af Epinion. Mens HK’ere over 50 år fremhæver klassiske dyder som stabilitet, viden og grundighed som deres styrker, så peger dem under 40 år primært på mere moderne dyder som omstillingsparat og idérig som deres egne styrker.


Stort tema om seniorerne

Politikere og arbejdsgivere vil gerne have, at vil bliver længere i jobbet. Men er der plads til de ældre medarbejdere?

Læs temaet +50 på arbejdsmarkedet   (Linket er udløbet pr 17/10 2022)
 

Arbejdsgiverne kan ikke tillade sig at være kræsne nu
Per H. Jensens nye forskning har også set på, hvilke konsekvenser arbejdsgivernes fordomme har. Er der en sammenhæng mellem dem, som fx ikke mener, at ældre kan lære nyt, og deres mønster i forhold til at ansætte og fyre ældre medarbejdere? Og her er det overordnede svar nej.

- Det er jo meget interessant, at vi kan se en masse fordomme, men at de ikke bliver levet ud i praksis. Slet ikke når det kommer til at nyansætte og fastholde, og kun i mindre grad ved afskedigelser, fortæller Per H. Jensen.

- Når det er sagt, så er det vigtigt at slå fast, at vores undersøgelse her ikke påstår, at der ikke foregår diskrimination af ældre medarbejdere. For diskrimination kan have subtile former, som vi ikke kan læse af vores data, som fx i fordelingen af arbejdsopgaver og sociale relationer - hvor en medarbejder i yderste konsekvens føler sig presset ud.

Når fordommene ikke slår ud i direkte diskrimination ved fx ansættelser, kan vi formentlig takke de gode tider og den lave arbejdsløshed, fastslår Per H. Jensen.

- Som arbejdsgiver kan du i dag ikke rigtig tillade dig at udleve dine fordomme, hvis du vil have arbejdskraften. Men jeg kan da godt frygte for, hvad der sker, når det bliver mindre gode tider.

Ældre går på kompromis
HK”erne selv er ikke i tvivl om, at alder spiller en rolle, når en arbejdsgiver skal beslutte sig for, hvilken medarbejder, han vil hyre. 8 ud af 10 medlemmer på tværs af alle aldre tror, at alder som minimum har nogen betydning, når en arbejdsgiver skal beslutte sig for en ny medarbejder. Og 0 % - altså nul % - svarer, at de tror, at folk over 50 år er de mest eftertragtede.

Og alene det, at du som fx ledig 60-årig går ind til jobsøgningen med den fornemmelse er et problem.
Jeg har tidligere lavet undersøgelser, som viser, at ældre er langt mere desperate, når de søger job. På godt og ondt. For de får jo ofte et job, men måske ikke lige den type job, de ønskede sig. De er i langt højere grad villige til at gå på kompromis med deres ønsker, gå ned i løn, gå ned i tid, eller tage et lavere rangeret job, end de er kvalificeret til, fortæller professor Per H. Jensen.

Deltagerene har svaret på: I hvor høj grad mener du, at de følgende karakteristikker er typisk for medarbejdere på henholdsvis 30-40 år og +60 år?
Tabellen viser andelen i %, som svarer i høj grad.

 

   +60-årige 30-40-årige 
 mestrer ny teknologi  5  56
 villige til at lære nyt  14 53 
 har et godt helbred  15 35 
 er kreative  16 34 
 er produktive  31 41 
 kan håndtere stress  21 25 
 har ledelseskompetencer  20 14 
 er engageret  46 40 
 er motiveret  43 33 
 Har sociale færdigheder  48 33 
 er fleksible  41 23 
 har lavere fravær  38
 er pålidelige  69 29 
 er loyale  69 24