Ny vejledning skal stoppe krænkelser

Mobning, chikane kan udgrave selvværdet hos den, det går ud over, i lang tid. Foto: Colourbox

Bagtaler de dig på jobbet? Har chefen råbt af dig? Har dine kolleger sendt krænkende billeder af dig rundt til hinanden?
Hidtil har Arbejdstilsynet kun kunne skride ind over for grove krænkelser så som mobning og seksuel chikane, der foregår over længere tid. Men det retter en ny vejledning fra Arbejdstilsynet nu op på.

Den nye vejledning giver Arbejdstilsynet ret til at gribe ind over for alle typer krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det gælder enkeltstående tilfælde af grov karakter. Fx hvis din leder udsætter dig for et fysisk overgreb. Men det gælder også, hvis fx en kollega igen og igen tilbageholder den information, du skal bruge for at kunne gøre dit arbejde. Og det gælder, så længe krænkelsen har indflydelse på dit fysiske eller psykiske helbred.

- Det her er et stort skridt i forhold til generelt at forebygge krænkelser på jobbet. Nu skal arbejdsgiveren tage det alvorligt, hvis du oplever grænseoverskridende handlinger. Og det er på tide. For det kan have meget alvorlige konsekvenser og sætte ar på sjælen - både for den enkelte, der er udsat for krænkelsen, men også for kollegerne, der er vidne til det, siger June Halvorsen, som er arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat.

Hvis en krænkelse på jobbet medfører fravær ud over den dag, hvor den foregik, skal det anmeldes som en ulykke på www.virk.dk. Det er din arbejdsgiver, fagforening, læge eller advokat, som skal gøre det inden for ni dage.

Hvad betyder den ny vejledning for dig?
Vi har lavet en kort gennemgang af, hvad det betyder for dig, alt efter hvilken situation du står i:

For dig som er blevet krænket?
Helt konkret betyder vejledningen, at du ikke længere skal have været udsat for grove krænkende handlinger flere gange over tid, før Arbejdstilsynet kan skride ind. Én gang er nok.

Samtidig slår vejledningen fast, at det er din oplevelse af situationen, der tæller - og ikke krænkerens. For hvis én eller flere personer groft eller flere gange udsætter dig for noget, du opfatter som nedværdigende, er der ifølge vejledningen tale om krænkende handlinger.

Hvad gør du som kollega til en krænket?
Som kollega er du en vigtig støtte for den, der oplever en krænkelse. Hvis du er vidne til den grænseoverskridende handling, kan du fx bakke vedkommende op ved at sige fra eller gå videre med til din leder sagen - uanset om det er første, anden eller tredje gang, det sker.
Husk også at være opmærksom på, at det kan være hårdt at have været vidne til krænkende handlinger. Du kan opleve nogle af de samme symptomer som ofret. Og har det påvirket dig, gælder der de samme regler for dig som for din krænkede kollega.

For dig som er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant?
Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du bruge vejledningen som udgangspunkt for at tage en dialog med kolleger og ledelse om, at hverken nedværdigende tone, fysiske overgreb eller andet er acceptabelt. Og hvis der forekommer krænkende handlinger, kan I arbejde med årsagen til handlingerne. For der er altid en årsag, og den er ofte begrundet i et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Vejledningen giver dig som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant konkrete redskaber, du i samarbejde med din arbejdsgiver kan bruge til at forebygge krænkende handlinger med. Og den peger også på en række initiativer, I kan iværksætte, hvis der forekommer krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Men husk, det er din arbejdsgivers ansvar at forebygge krænkende handlinger. Det ansvar er blevet skærpet. Så nu skal din arbejdsgiver udstikke klare retningslinjer for, hvordan I håndterer krænkelser. Og hvis der er forekommet krænkende adfærd, skal det drøftes, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at stoppe det og undgå det fremadrettet.

I vejledningen kan du finde hjælp til konkrete forebyggende initiativer. Du kan også finde forslag til, hvad du kan gøre, når der er sket krænkende handlinger, mobning eller chikane.

Se den nye vejledning 

hvad er en krænkelse?

Hvis én eller flere personer groft eller flere gange udsætter dig for noget, du opfatter som nedværdigende, er der tale om krænkende handlinger.
Vejledningen giver en masse eksempler, som dog ikke er udtømmende for, hvad der er krænkende:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.


Advarselssignaler - du skal holde øje med

Krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane kan medføre alt lige fra svag uro og ængstelse til kronisk stress.
I vejledningen er en liste over advarselssignaler, som I på arbejdspladsen i almindelighed bør være opmærksomme på:

Fysisk kan du opleve reaktioner som hovedpine, mave- og tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Men det kan også være muskelsmerter, som fx ondt i ryggen og smerter i nakke-og skulderregionen. Endelig kan du opleve mathedsfornemmelse, skælven og svimmelhed.

Psykisk kan du opleve reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.

Adfærdsmæssigt kan du blive passiv, rastløs, søvnløs, have nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere dig fra kolleger, have mere sygefravær eller ønske at forlade arbejdspladsen.