KMD's afdeling i Odense

 

Hvis du er fyldt 36 år, så skal du som udgangspunkt ikke ansættes i KMD i Danmark.

I en hemmeligholdt plan for nyansættelser i KMD fra 2018, fremgår det, at der skal være særlige, kon-krete begrundelser for at afvige den hovedregel – og at de specifikt skal godkendes på øverste ledelses-niveau i den store it- og softwarevirksomhed.

Læs Computerworlds afsløring tidligere på ugen
Må ikke stilles ringere på grund af sin alder
Men det er altså ulovligt, slår Klara Hoffritz, der er advokat i HK/Privat fast.

- Loven er ret klar i forhold til, at man ikke direkte må diskriminere på baggrund af alder, og her ser vi retningslinjer, hvor man eksplicit gør forskel på ansøgere med udgangspunkt i netop deres alder på en måde, hvor det forekommer at være direkte diskrimination, siger Klara Hoffritz.

- Det, at man som ansøger over 36 år, kun kan blive ansat på baggrund af beskrevne forhold og endda skal godkendes af direktøren, gør at man i praksis stilles ringere end yngre kandidater alene på grund af sin alder.

Helst grotesk at gøre alder til en parameter
Formand for HK/Privat, Simon Tøgern, er rystet over, at så stor en virksomhed med åbne øjne vælger, at der skal gælde forskellige regler for ansøgere alt efter deres alder.

- Vi går en fremtid i møde, hvor pensionsalderen stiger, og hvis man så allerede i en alder af 36 år skal igennem en række ekstra godkendelser - udelukkende qua sin alder - så holder bukserne altså ikke læn-gere, siger Simon Tøgern, formand for HK/Privat og tilføjer:

- Det kunne se ud til, at det handler om at holde lønningerne nede. Men det virker jo helt grotesk, at det i den grad bliver alderen, der bliver parameteret her. Jeg vil da opfordre de af vores medlemmer, der er over 36 år, og som har fået afslag på en ansøgning til KMD om at kontakte os, så vi kan få et overblik over omfanget. Det er aldrig lette sager at føre, men vi er nødt til at se nærmere på det her.

KMD skriver i et skriftlig svar til Computerworld, at de nu vil revidere retningslinjerne.

 

har du fået afslag fra KMD? - Så kontakt os

Hvis du er blevet fravalgt i en ansættelsesproces på baggrund af din alder, så er det i strid med loven om forskelsbehandlingsloven. HK/Privat vil gerne have et overblik over omfanget, så hvis du har en mis-tanke om, at alder har spillet ind i, at du ikke er blevet valgt til et job i KMD, så kontakt din lokale HK-afdeling eller faglig sekretær i HK/Privat, Kim Bonde Nielsen på kim.bonde@hk.dk.

Har du i andre sammenhænge viden om, at du er fravalgt til et job på grund af din alder, så hører vi også meget gerne fra dig i kommunikationsafdeligen. Du kan skrive til jesper.pedersen@hk.dk