Få styr på reglerne om vagtbytte, så du ikke kommer i klemme i sommerperioden. Det er ofte der, det går galt. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

Feriesæsonen er så småt i gang. Det betyder på nogle arbejdspladser, at man oplever misforståelser omkring vagtskemaerne. I yderste konsekvens kan det betyde bortvisning, hvis man udebliver fra en vagt. Derfor er det ekstra vigtigt, at man som medarbejder har styr på sine vagter og eventuelle aftaler om vagtbytte, fortæller faglig sekretær i HK Handel, Søren Boelt Tyndeskov. 

- Vi oplever en del bortvisninger om sommeren, der handler om, at der er misforståelser i forhold til ferieafholdelse og vagtbytte. Desværre glemmer mange at få dokumentation fra deres leder om, at de har byttet en vagt. Hvis man har byttet med en kollega, og kollegaen ikke dukker op til vagten, så hænger man selv på den, hvis chefen ikke har godkendt vagtbyttet, fortæller Søren Boelt Tyndeskov, som også ser eksempler på, at ferieregistreringerne går galt:

- Vi har desværre set sager, hvor medarbejderne har ændret deres private ferieplaner, men har glemt at bede om at få ændret vagtskemaet, eller helt har svedt ud, at de havde registreret vagter i den periode, de holder ferie. Eller også tror de, at de allerede har givet chefen besked, fortæller han.

Søren Boelt Tyndeskov understreger, at det er særdeles vigtigt, at medarbejderne selv sørger for at have styr på deres aftaler.
- Selv om man synes, man har givet besked, er det vigtigt, at have helt styr på det. Sager, hvor det er påstand mod påstand, er meget svære at gøre noget ved, så det er ekstremt vigtigt, at man husker at få et ok fra chefen. Og det ok skal være på skrift fx på en mail, så man senere kan dokumentere det, hvis der bliver behov for det, siger han.

3 ting, du skal være særligt opmærksom på: 

  1. Tjek, om din ferie er registreret korrekt - FØR du tager på ferie 
    Vær HELT sikker på, at din ferie er meldt korrekt ind. Det er sandsynligvis mange måneder siden, du gav besked om, hvornår du ville holde ferie, og har det ændret sig, eller er ferien i sin tid registreret forkert, kan du pludselig stå i en situation, hvor du utilsigtet udebliver ulovligt fra arbejdet. 
  2. Bytter I vagter? 
    Hvis du vil bytte vagt med en kollega, skal du sørge for, at jeres chef har godkendt det. Og det skal ske på skrift, fx på en mail, så du og din kollega kan dokumentere, hvilken aftale I har lavet med chefen, hvis der senere opstår tvivl. 
  3. Hvad står der i personalehåndbogen? 
    I kan have særlige aftaler om vagtbytte på arbejdspladsen, så tjek personalehåndbogen, eller spørg din leder eller tillidsrepræsentant, hvordan reglerne er hos jer. 

Vagtbytte og sygdom

Bliver du syg, skal du ikke bytte en vagt. Det er din chefs ansvar at finde en afløser for den vagt, du ikke selv kan tage. Chefen kan heller ikke kræve, at du kommer på arbejde på din fridag i stedet.
Du kan dog blive bedt om en friattest (lægeerklæring), der bekræfter, at du er syg. Du kan se reglerne for sygemeldinger her.

Hvis du har byttet en vagt med en kollega, og du bliver syg den dag, du skulle have taget den, er det OGSÅ din chefs ansvar at finde en ny afløser. Det er hverken dig, eller den kollega, du har byttet med, der skal finde en ny afløser. Og du skal have løn for vagten, selvom du er sygemeldt. Men vagtbyttet skal være godkendt af din chef i første omgang, og du skal kunne dokumentere det, så her skal du også sørge for at få en skriftlig godkendelse.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling, hvis du har brug for hjælp, eller har spørgsmål til din arbejdstid. Kontakt din afdeling i HK Handel på tlf.: 7011 4545.