Simon fritvalg

Formand for HK/Privat, Simon Tøgern, ønsker sig dobbelt op på fritvalgskontoen ved de kommende overenskomstforhandinger i 2020. Foto: Jeppe Carlsen. 

De private lønmodtagere bør gå efter en markant forhøjelse af overenskomstens fritvalgskonto, så de i højere grad selv kan bestemme, om de vil have mere i løn, mere i pension eller mere frihed, lyder det fra HK/Privat-formand Simon Tøgern på fagforeningens kongres.

Langt mere frit valg. Det er drømmen hos Simon Tøgern, formand de privatansatte HK-medlemmer, når han på vegne af sine medlemmer skal forhandle ny overenskomst efter nytår. På HK/Privats ordinære kongres i Kolding, der løber af stablen i denne weekend og frem til på tirsdag, gjorde Simon Tøgern det klart, at lønmodtagerne efter hans opfattelse bør gå efter at få indbetalt ”markant mere” på den såkaldte fritvalgskonto. 

I dag får lønmodtagerne på en lang række overenskomst indbetalt fire procent af lønnen på en konto, som de kan bruge efter eget ønske. Men den andel skal være endnu større, lød det fra formanden for de 110.000 privatansatte HK-medlemmer. Samtidig vil han have udvidet, hvad kontoen skal kunne bruges til, så den bliver til en reel ”arbejdslivskonto”:

- Vi er forskellige - og vi har forskellige behov på forskellige tidspunkter i vores liv. I HK/Privat skal vi være med til at udvikle fritvalgskontoen til at være en ”arbejdslivskonto” - en ordning, hvor vi via de kollektive overenskomster sikrer den enkelte større frihed, lød det fra Simon Tøgern i sin beretning på kongressen:

- ’Vil jeg have penge her og nu, eller når jeg skal på pension? Er det frihed her og nu, eller er det mere frihed til at efteruddanne sig?’ Det skal vi ikke som fagforening afgøre. Det skal arbejdsgiverne slet ikke afgøre. Det skal den enkelte!

Konto skal fordobles igen
Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 blev fritvalgskontoen fordoblet fra to til fire procent, som i dag kan bruges til enten at indbetale mere på pensionen, få udbetalt i forbindelse med ferie eller købe senior- og børneomsorgsdage. For Simon Tøgern er drømmen, at kontoen fremover også skal kunne bruges til at købe flere fridage samt til at købe sig efteruddannelse, hvis de eksisterende efteruddannelsesrettigheder allerede er opbrugt:

- På baggrund af medlemmernes knap 20.000 input og vores TR-træf om OK20 i juni, så er der ét krav, som nærmest bliver sagt i kor. Mere på fritvalgskontoen. Markant mere. Det er det krav, vi skal gå forrest med i forhold til CO-industri og i forhold til den øvrige fagbevægelse, slog Simon Tøgern fast fra talerstolen.  

Ifølge HK/Privats formand skal fritvalgskontoen suppleres af andre krav. Men det bør kunne finde bred opbakning på tværs af fagbevægelsen, mener Simon Tøgern:

- Vi - kollektivet - skal sikre rettighederne og rammerne. Men det er op til den enkelte at fylde ud - at vælge det, der passer bedst til ens liv.

Læs mere om HK Privats kongres her