I 2007 fik HK Handels medlemmer for første gang en fritvalgskonto. Kontoen er, ligesom mange andre forhold i arbejdslivet, bestemt af overenskomsterne, der forhandles i foråret 2020. Illustration: Tone Thoresen/ Koalitionen.dk 


Denne artikel gælder for dig, der arbejder under funktionær- eller butiksoverenskomsterne 2017-2020 med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II. Arbejder du i en Coop-butik, klik her.

Har du ikke en overenskomst, kan du kontakte HK Handel på tlf. 7011 4545 og høre om mulighederne for at få en.

Hvad er en fritvalgskonto?
Fritvalgskontoen er en del af din overenskomst. Kontoen er en procentdel af din ferieberettigede løn, der bliver sat ind på en særlig opsparing af din arbejdsgiver.
Du bestemmer selv, om du vil bruge de ekstra penge til løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af to børneomsorgsdage eller seniorfrihed.
Hvor meget får man på fritvalgskontoen?
Pr. 1. marts 2019 bliver 4 % af din løn sat ind på din fritvalgskonto. Du kan se dit aktuelle beløb på din seneste lønseddel.
Hvad sker der, hvis jeg fratræder min stilling?
Din fritvalgskonto bliver udbetalt med din sidste løn.
Hvordan bruger jeg min fritvalgskonto?
… Til seniorfrihed: Fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan du indgå i en seniorordning, hvor du bruger din fritvalgskonto til seniorfrihed. Du kan få hele fridage, ugentlig arbejdstidsnedsættelse eller længere sammenhængende frihed.
... Til pension: Du vælger selv, om hele eller en del af opsparingen bliver indbetalt til din pensionsordning. Giv din arbejdsgiver besked inden udgangen af marts. Hvis du arbejder på funktionæroverenskomsten med DIO II, er der ingen frist.
… Til børneomsorgsdage: Siden overenskomstforhandlingerne i 2017 har du ved hjælp af din fritvalgskonto kunne finansiere to børneomsorgsdage pr. ferieår. Reglen gælder, uanset hvor mange børn du har og for forældre til børn under 14 år med mindst ni måneders anciennitet i virksomheden.
… Til ferie/fridage: To gange årligt kan du få udbetalt et beløb i forbindelse med, at du holder fri ved fx ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage. Du vælger selv beløbet ud fra det, der står på din konto. Din arbejdsgiver skal have besked senest d. 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske.
Hvad sker der, hvis der er overskud på min konto?
Overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver: Beløbet bliver videreført til udbetaling næste ferieår.
Overenskomst med DIO II: Beløbet bliver udbetalt ved kalenderårets udløb sammen med ekstra 24 øre pr. præsteret arbejdstime i kalenderåret.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 

Du kan se mere om fritvalgsordingen, og hvad der præcis gælder for dig, i din overenskomst. Log på MitHK for at finde din overenskomst, eller spørg din tillidsrepræsentant eller lokale HK Handel-afdeling på tlf. 7011 4545.

 

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.