I 2007 fik HK Handels medlemmer for første gang en fritvalgsordning. Ordningen er, ligesom mange andre forhold i arbejdslivet, bestemt af overenskomsterne, der bliver forhandlet igen i foråret 2020. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Denne artikel gælder for dig, der arbejder under overenskomsterne 2017-2020 for Coop Butik, Coop Leder, Irma, BA, SFU eller Coop Kontor og Logistik. Arbejder du under funktionær- eller butiksoverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II klik her

Har du ikke en overenskomst, kan du kontakte HK Handel på tlf. 7011 4545 og høre om mulighederne for at få en.

Hvad er en fritvalgsordning?
Fritvalgsordningen er en del af din overenskomst. Ordningen er en procentdel af din ferieberettigede løn, der bliver sat ind på en særlig opsparing af din arbejdsgiver. Du bestemmer selv, om du vil bruge de ekstra penge til løn, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af to børneomsorgsdage eller seniorfrihed.

Fritvalgsordningen består af 13 portioner, som du selv kan fordele, som du ønsker. En portion har en værdi af 0,5 % af din løn. Som standard vil du få 5 feriefridage, der svarer til 5 portioner. Dette fremgår ikke af din lønseddel, men står som feriedage. De resterende 8 portioner vil blive udbetalt som løn svarende til 4 % oven i din løn. Hvis du vil ændre fordelingen af dine portioner, kan du gøre det hvert kvartal.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal ændre dine fritvalgsportioner, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din regionale tillidsrepræsentant.
Hvor meget får man via ordningen?
Pr. 1. marts 2019 bliver 4 % af din løn sat ind på din fritvalgsordning. Du kan se dit aktuelle beløb på din seneste lønseddel.
Hvad sker der, hvis jeg fratræder min stilling?
Dit eventuelle overskud bliver udbetalt med din sidste løn.
Hvordan bruger jeg min fritvalgsordning?
… Til ekstra løn: Pengene udbetales løbende hver måned
… Til seniorfrihed: Fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan du indgå i en seniorordning, hvor du bl.a. kan bruge din fritvalgsordning til at opspare seniorfrihed. Fridagene skal afholdes som enkeltdage. Får du ikke afviklet dine seniordage, vil de gå tabt.
... Til pension: Du kan vælge, om hele eller dele af din løn skal fordeles som pension.
… Til børneomsorgsdage: Siden overenskomstforhandlingerne i 2017 har du ved hjælp af din fritvalgsordning kunne finansiere to børneomsorgsdage pr. ferieår. Reglen gælder, uanset hvor mange børn du har, og for forældre til børn under 14 år med mindst ni måneders anciennitet i virksomheden.
… Til feriefridage: Du kan vælge at bruge hele eller dele af din fritvalgsordning på ekstra feriefridage.
Hvad sker der, hvis der er overskud på min konto?
Overskydende midler udbetales som løn.
 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du kan se mere om fritvalgsordningen, og hvad der præcis gælder for dig, i din overenskomst. Log på MitHK for at finde din overenskomst, eller spørg din tillidsrepræsentant eller lokale HK Handel-afdeling på tlf. 7011 4545.

 

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.