Helt op til 9 ugers uddannelse, hvis man bliver sagt op, pensionsordning for elever og en fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %. Det kan ansatte i mode- og tekstilbranchen se frem til i den nye overenskomst, der netop er indgået forlig om. Overenskomsten løber i 3 år.
- Efteruddannelse betyder alt på dagens arbejdsmarked. Derfor er vi meget tilfredse med, at opsagte medarbejdere får mulighed for at tage mere uddannelse - også efter udløbet af opsigelsesperioden. Med den nye overenskomst får medarbejderne mulighed for at bruge opsparede uddannelsesdage. Dage, som de tidligere ville miste ved en opsigelse, siger Vibeke Ansbjerg, faglig sekretær i HK Privat.

De ansatte under overenskomsten, som tæller fx salgskonsulenter, sekretærer, økonomimedarbejdere, administrative medarbejdere og laboranter, får en pæn stigning på fritvalgskontoen, der stiger 3 % i løbet af overenskomstperioden. Kontoen kan bruges til at finansiere fridage for seniormedarbejdere, omsorgsdage til børnefamilierne, til barns 2. hele sygedag og til lægebesøg med børn. Eller som ekstra indbetaling på pensionsopsparingen eller penge i hånden.

Pension til elever
Derudover indeholder den nye overenskomst bedre muligheder for arbejdsmiljørepræsentanterne, der sidestilles med tillidsrepræsentanterne. En aftale om at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og arbejdsgivere for at forberede virksomhederne til den grønne omstilling. Perioden med fuld løn under forældreorloven udvides med 3 uger, som er forbeholdt den forælder, der ikke holder barselsorlov. Og som noget helt nyt får elever ret til en pensionsordning, når de har 3 måneders anciennitet på arbejdspladsen.

- Jeg er glad for, at vi har fået eleverne med i overenskomstens pensionsordning. Det er vigtigt, at man begynder sin pensionsopsparing i ordentlig tid, så der er nok, når man forlader arbejdsmarkedet, siger Vibeke Ansbjerg.

Aftalen læner sig op ad industriforliget, der blev indgået d. 9. februar. Overenskomsten med Dansk Mode & Textil er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020.