Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 %, der skal bruges flere penge på uddannelse, og der er 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn. Det er nogle af elementerne i den nye 3- årige overenskomst, som omfatter ca. 36.000 ansatte, der beskæftiger sig med alt fra allround administrativt arbejde til højt specialiserede funktioner inden for fx økonomi og marketing.

- Jeg er glad for, at vi har lavet en aftale omkring Fritvalgskontoen, som på en række punkter er stærkere end den, vi lavede på industrien for nogle uger siden. Den er stærkere på den måde, at ændringer i ordningen kun kan ske, hvis der er lavet en aftale med en tillidsrepræsentant, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, så med HK, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Funktionæroverenskomsten er forhandlet i samarbejde mellem HK Privat og HK Handel.

Per Tønnesen, som er formand for HK Handel, er også tilfreds med den nye overenskomst:

- Vi har bl.a. skabt en overenskomst med flere penge til uddannelse, bedre lagerbestemmelser og fået noget om arbejdsmiljø ind i overenskomsten. Og så er jeg godt tilfreds med, at vi har videreført den gode ordning fra Fritvalgskontoen fra Butiksoverenskomsten til Funktionæroverenskomsten.

Fritvalgskontoen, som svarer til 7% oveni i lønnen, kan bruges til køb af seniorfridage, børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag, som ekstra indbetaling på pensionsopsparing, frihed ved lægebesøg med barn, eller, hvis medarbejderen vælger det, som kontant udbetaling.

Fokus på freelancere
En af de store udfordringer set med HK Privats briller er den voksende andel af medlemmer, som ikke er fastansatte, men arbejder som enten freelancere eller fra vikarjob til vikarjob.

- Vi har løbende justeret vikarbestemmelserne i overenskomsterne. Denne gang har vi fået en aftale om, at vi skal snakke atypiske ansættelser i perioden. Det bliver forhåbentligt til gavn for vores mange freelancere, forklarer Simon Tøgern.

Derudover indeholder den nye overenskomst:

  • 3 ugers ekstra forældreorlov til den forælder, der ikke holder barselsorlov
  • pension til elever, fra de fylder 18 år
  • mulighed for at tage uddannelse inden for 3 måneder efter udløbet af opsigelsesperioden, hvis man bliver sagt op
  • bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanter
  • højere elevlønninger
  • aftale om den grønne omstilling
  • flere penge til overenskomstens kompetencefond