Fritvalgskonto

Med det overbevisende ja til overenskomstfornyelsen kan HK Privatmedlemmer på de virksomheder, der er omfattet af de fornyede landsoverenskomster, se frem til en pæn stigning på fritvalgskontoen. Indbetalingen stiger fra 4 til 7 % ad tre omgange. 1 % pr. 1. marts 2020, 1 % pr. 1. marts 2021 og yderligere 1 % pr. 1. marts 2022. Samtidig er mulighederne for, hvad kontoen kan bruges til, blevet udvidet.

Som noget nyt kan forældre med børn bruge kontoen til at finansiere børns 2. hele sygedag eller lægebesøg med barn.

Fritvalgskontoen kan nu også udbetales som en almindelig del af lønnen. Virksomheden skal dog kunne dokumentere,
at du er blevet opfordret til at træffe et valg mellem fritvalgskontoens muligheder. Vær også opmærksom på, at retten til løbende udbetaling kan variere fra overenskomst til overenskomst.

Men hvad betyder de rare ekstra procenter for dig? Og hvordan overvejer du, at de skal bruges?

Vi har med udgangspunkt i 35.253 kr., som er den gennemsnitlige månedsløn for HK Privats medlemmer i 4. kvartal 2019, fået lavet nogle beregninger, som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg for dig.

Derudover har vi sat prisen for en fridag til 0,45 %, sådan som det er på flertallet af HK Privats landsoverenskomster. Du skal selvfølgelig tjekke, hvad prisen for en fridag er, på din egen overenskomst.

Pensionsordning

Mere ind på din pensionsordning
Er økonomisk tryghed, når du forlader arbejdsmarkedet, vigtig for dig, så er det oplagt at bruge noget af din fritvalgskonto

på din pensionsordning. PFA, som administrerer størstedelen af HK Privatmedlemmernes arbejdsmarkedspensioner, har udarbejdet en prognose* for, hvor meget din pensionsopsparing vil vokse i løbet af 10, 20 og 30 år. Vi har regnet på, hvad 1 % betyder for din opsparing. Hvis du vil indbetale mere, så bliver dit pensionsdepot selvfølgelig tilsvarende større.

Hvis du sætter 1 % ekstra ind på din pensionsopsparing, hvilket svarer til 4.230 kr. om året, vil dit depot være vokset:

  • Efter 10 år 44.099 kr.
  • Efter 20 år 97.198 kr.
  • Efter 30 år 159.366 kr.

*Forudsætningerne i prognosen er, at nettoafkastet for de første 10 år er 0,92 % pr. år og 1,6 % pr. år for de efterfølgende år.

Penge i hånden

Mere udbetalt med lønnen
Har du mere brug for penge her og nu, kan du vælge at få fritvalgskontoen udbetalt i forbindelse med ferie eller

løbende med lønnen.

  • Pr. 1. marts 2020 svarer 1 % til 4.230 kr. mere en gang om året eller 353 kr. om måneden.
  • Pr. 1. marts 2021 svarer 2 % til 8.460 kr. mere en gang om året eller 705 kr. om måneden.
  • Pr. 1. marts 2022 svarer 3 % til 12.691 kr. mere en gang om året eller 1.058 kr. om måneden.

Obs! Beløbene er før skat, og eventuelle lønstigninger er af gode grunde ikke medregnet. Dertil kommer de 4 % på
fritvalgskontoen, som du allerede har. Du skal også være opmærksom på, at på nogle overenskomster kan man kun
få fritvalgskontoen udbetalt løbende, hvis der er indgået en lokalaftale på arbejdspladsen. Lokalaftaler skal indgås
med enten tillidsrepræsentanten, med HK eller med hele medarbejdergruppen.

Sygt barn

Mere tid til syge børn
I de fleste overenskomster har en medarbejder ret til fuld løn resten af dagen, hvis han eller hun bliver kaldt hjem til et sygt barn under 14 år. Og til at holde fri med fuld løn dagen efter, hvis barnet stadig er sygt. 


Med overenskomstfornyelsen her i 2020 er det blevet muligt at trække på sin fritvalgskonto, hvis der er behov for at blive hjemme endnu en dag med sit syge barn (barns 2. hele sygedag). Eller i forbindelse med lægebesøg med et sygt barn. Noget, som sandsynligvis vil vække stor glæde hos især småbørnsfamilierne. En hel fridag med fuld løn, hvad der svarer til 0,45 %, på fritvalgskontoen.

Seniorordning

Mere frihed som senior
Allerede ved overenskomstfornyelsen i 2012 blev der indført seniorordninger, og i 2017 blev det en ret. Ordningerne gav medarbejdere mulighed for at gå ned i tid, i op til fem år før de ramte folkepensionsalderen.

Vælger man at gå på seniorordning, kan man bruge hele pensionsindbetalingen minus administrationsomkostninger til at finansiere lønnedgangen.
Med de nye stigninger på fritvalgskontoen bliver det muligt at købe endnu flere seniorfridage. Hver fridag koster 0,45 %, så du kan købe 6,6 ekstra seniordage, når procentsatsen på fritvalgskontoen når op på 7 % i 2022.