Det er bydende nødvendigt, at myndigheder og kommunale arbejdsgivere nu minimerer al aktivitet.

Sådan lyder opfordringen fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, der altså anbefaler, at man kun tillader absolut kritiske funktioner og henvendelser, hvor borgere skal møde fysisk frem.

- Det er egentlig meget simpelt. Virus søger derhen, hvor der er aktivitet, så nu må der simpelthen skrues helt ned.

Konkret betyder det, at sundhedsmyndighederne kun tillader, at de kommunale tandklinikker foretager absolut kritiske behandlinger i såvel børne som omsorgstandplejen.

Borgerservice væk fra filialer

På samme måde skal kommunerne se grundigt på, hvordan der kan lukkes endnu mere ned for bibliotekerne.

- Alle biblioteksfilialer skal lukke ned, så kun absolut nødvendige udleveringer af materialer sker - og kun fra hoved- eller centralbiblioteker. Under alle omstændigheder bør borgerservicefunktionen helt fjernes fra bibliotekerne i denne periode og kun varetages digitalt eller til nøds i de egentlige borgerservicecentre. 

Skulle der være skoler eller jobcentre, hvor hhv. skolesekretærer og beskæftigelsesmedarbejdere skal møde ind, så bør det også stoppe nu, pointerer Mads Samsing.

I forhold til lægesekretærerne er billedet selvfølgelig noget anderledes, men her opfordres lægesekretærer til i samarbejde med ledelsen at vurdere om funktionen er kritisk og kræver fysisk fremmøde på hospitalet.