Mette Lyndgaard Pedersen skriver om det nye FH Nordjylland

Mette Lyndgaard Pedersen skriver om det nye FH Nordjylland

 

 

FH Nordjylland er nu en realitet. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) her i landsdelen tæller flere end 110.000 medlemmer fordelt på 50 lokale fagforeninger.

 

Anna Kirsten Olesen, formand for det tidligere LO Aalborg, er valgt til at stå i spidsen for FH Nordjylland (FH-Nord) de næste to år. Valget fandt sted 15. december 2020 på den stiftende repræsentantskabsgeneralforsamling. Det var samtidig det endelige punktum for den landsdækkende fusion mellem det daværende LO og FTF.

 

En fusion, som formelt blev etableret pr. 1. januar 2019.

 

Nu hører alle tilmeldte fagforeninger under den samme fælles hovedorganisation, og dermed bliver det tidligere uformelle samarbejde på tværs af fagligheder styrket. Med over 110.000 medlemmer er vi en stor flok, når vi arbejder sammen.

 

At nå frem til en fælles løsning krævede lydhørhed og villighed til at nå hinanden i stedet for at tale sig væk fra hinanden.

 

Hvad skal FH Nordjylland bruge styrken til?

 

Det korte svar er styrkelse af fællesskabet. FH centralt har peget på 10 kerneopgaver for FH-Nord, regionsudvalget og kommuneudvalgene. Særligt i denne coronatid vil vi fokusere på beskæftigelse og uddannelse for medlemmerne. Hver faglig organisation vil stadig have egne sager, men når det gælder de helt overordnede politiske dagsordener såsom beskæftigelse, uddannelse, erhvervsliv og arbejdsmiljø, så vil det batte, at FH har samlet alle faglige organisationer under sig i et fællesskab.

 

Anna Kirsten Olesen er formand for det nye FH Nordjylland

Anna Kirsten Olesen er formand for det nye FH Nordjylland

 

Anna Kirsten Olsen og bestyrelsen skal nu i gang med at fordele opgaverne mellem FH Nordjylland, regionsudvalget og kommuneudvalgene. Etablering af de 11 kommuneudvalg og regionsudvalget bliver den første opgave. Kommuneudvalgene vælger en formand, som bliver repræsentant til FH Nordjyllands bestyrelse, så den bliver fuldtallig. Valgene til kommuneudvalgene vil ske løbende, når disse er blevet oprettet.

 

FH Nordjylland. Indtil videre er følgende valgt til bestyrelsen:

Peter Kristensen, Socialpædagogerne

Peter Thyregod, Teknisk Landsforbund

Jytte Vester, Dansk Sygeplejeråd

John Karlsson, Metal Vendsyssel

Svend Erik Andersen, NNF

Marian Aagaard, Kost og Ernæringsforbundet

Mette Lyndgaard Pedersen, HK Nordjylland

Dennis Thomsen, Himmerlands Lærerkreds

Liselotte Thomsen, BUPL Nordjylland

Allan Busk, 3F Aalborg

Carsten M. Larsen, Malernes Fagforening Nordjylland

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland