Lisbeth Binderup

Orden i sagerne og styr på tingene.

De to dyder kommer flere gange ud af munden på Lisbeth Binderup, når hun skal forklare, hvad administration i hendes øjne er for en størrelse.

Umiddelbart har det en snert af noget knastørt, vil visse personer sige. For hvad er udkommet andet end netop orden, og at nogen ser en slidt kontorist med enten knold i nakken eller spænde på skjorteærmet for sig?

Men når man hører Lisbeth Binderups videre forklaring, så løfter den pludselig begreberne op på et helt andet niveau.

- En af grundene til, at vi har et samfund med så meget tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Og hvem sørger for det? Ja det gør administrationen. Den er hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har, siger cand.scient.pol. Lisbeth Binderup, seniorkonsulent i konsulentfirmaet Genitor og tidligere kommunaldirektør gennem mange år.

Administrationen bidrager nemlig med to vigtige produkter. For det første viden og data til beslutningstagere og den demokratiske debat. For det andet – og måske det fornemste – producerer administrationen simpelthen tillid.

Tre vigtige fra Lisbeth Binderup

Lisbeth Binderups tre prioriterede anbefalinger til den offentlige administration:

  1. At ledelse bliver opfattet som et fag. Når nu man ved, hvor afgørende god ledelse er for udvikling og ikke mindst for medarbejdernes arbejdsmiljø, så er italesættelsen af ledelse som fag helt centralt.
  2. At kompetenceudvikling bliver et helt naturligt og forventeligt krav til alle medarbejdere.
  3. At digitalisering og it bliver det vigtigste arbejdsredskab.

 

Tillid er vores råstof

Det er den fortælling, som det ligger Lisbeth Binderup meget på sinde at få fortalt. For som hun siger:

- Der mangler simpelthen at blive skrevet et heltekvad om, hvad administrationen gør for samfundet.

Ikke fordi hun har tænkt sig at blive lyriker med administration som speciale, men nu hvor hun ikke længere kan blive beskyldt for at ville tækkes ansatte, vil hun gerne give input til det heltekvad.

- Hvor andre lande har råstoffer, så har vi noget helt andet, som skaber enorme værdier i vores samfund, nemlig tillid. Tillid er vores guld og er det råstof, som gør, at vi samarbejder, betaler vores skat og er trygge ved de beslutninger, som bliver taget politisk.

Og hovedpunktet i den værdikæde er administration. Altså, at der er en bevilling bag enhver udgift, at indsatser og udgifter bliver dokumenteret, at der følges op på initiativer, at projekter bliver evaluereret, og at der er en rød tråd i den offentlige forvaltning. Selvfølgelig sker der fejl, for intet system er perfekt.

- Men det er alligevel slående, at i forbindelse med udbytteskandalen i Skat var det ikke skattemedarbejderen, der fik hug i offentligheden. I stedet for gik kritikken primært på, at politikere havde smadret en vital myndighed, så den ikke havde resurser til kontrol eller noget. Offentligheden bakkede op om systemet, uagtet at ikke mange synes, at skat ligefrem er den bedste opfindelse sådan strengt egoistisk set.

Har honoreret flest krav

Præcis med den skattehistorie i baghovedet er Lisbeth Binderup imponeret over, hvad administrationen har klaret at stå model til – og dermed har bidraget til.

Administrationen er nemlig det fagområde i den offentlige sektor, der har været igennem flest omstillinger og oplevet de største krav om at forny kompetencer og udvikle sig.

- Og alt det har administrationen honoreret, så den ikke bare kan være utrolig stolt, men også så vi nu kan sige, at det er igennem administrationen, at det offentlige har vundet de største effektiviseringsgevinster både i forhold til omkostninger og kvalitet.

Inden alt bliver smiger og rosenrødt, er det naturlige spørgsmål, om der slet ikke findes dårlig administra­tion? Og jo, det gør der, siger Lisbeth Binderup.

Det sker for eksempel, når systemer kommer før mennesker, når ledere begynder at administrere, når gamle rutiner hænger fast, og man nærmest bare administrerer uden at sætte spørgsmålstegn ved opgaven og rutinen.

Gør som de fine restauranter

Det kan undre Lisbeth Binderup, at administration bliver set lidt ned på eller i hvert fald ikke får den anerkendelse, som den fortjener. Men hun har et bud på hvorfor – og det handler om, at administration er så mangfoldig.

- Det er svært at lave en fælles faglig fortælling, når man ikke har et klart billede eller ikke et samlet billede af, hvad administrationen laver. Der har gartnere og lærere bare en fordel.

Så i hendes optik skal der synlighed til for at få skrevet heltekvadet. Administration skal ikke gemmes af vejen og placeres på fjerde sal på rådhuset.

- Tænk på hvordan restauranter nu placerer køkkenet, så alle gæster kan se, at der faktisk står et menneske og hakker grøntsager. Eller ligesom firmaer lader rengøringen komme i dagtimerne, så funktionen bliver synlig.

Lisbeth Binderup

61 år, bor i Ry. Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Seniorkonsulent i Genitor, et konsulentfirma der arbejder med ledelse. Tidligere kommunaldirektør i den daværende Nordborg Kommune og senest i Skanderborg Kommune gennem ni år.

Har også været partner og konsulent hos Lundgaard Konsulenterne og i KL.

Som kommunaldirektør har hun været optaget af udvikling af samspillet mellem politikere, borgere og ansatte. Hun står bag ”Kommunen 3.0”, som er en ny måde at tænke kommune, organisation og offentlig ledelse på.