Der gik lang tid, før Olivia Bay opdagede, at hun var ansat på forkerte vilkår. Det kom til at koste arbejdsgiver ganske dyrt.

FOTO: MORTEN RODE

Olivia Bay kan nemt huske vilkårene i sin ansættelseskontrakt, da hun som 19-årig fik job som driftsassistent i et konsulentfirma. For der var ikke så meget at rafle om:

Timeløn – 145 kr.
Pension – nej.
Løn under sygdom – nej.
Fritvalgslønkonto – nej.

Olivia syntes, timelønnen var fin. At der ikke var noget med pension, tænkte hun ikke rigtig over.

- Det tror jeg ikke, man gør så meget i den alder, siger hun.

Den manglende løn under sygdom ærgrede hende dog.

- Jeg tog flere gange på arbejde, selv om jeg var sløj, fordi jeg havde brug for pengene.

Begyndte med corona

Rent lavpraktisk foregik det således, at Olivia hver dag noterede i sin notesbog, hvad tid hun kom og gik. Hun trak en halv time fra til frokost, så havde hun dagens timetal. En gang om måneden sendte hun sit timeregnskab ind og fik så løn for de præsterede timer.

Sådan gik der halvandet års tid. Men så ramte coronaen Danmark.

- Det var egentlig det, der satte det hele i gang, fortæller Olivia.

For da hun blev ringet op af chefen med meddelelse om, at hun skulle blive hjemme fra arbejde, spurgte Olivia, om hun ville få løn. Hvortil chefen svarede, at ”det måtte de lige undersøge”.

Og så fik Olivia HK på banen.

"Jeg har i hvert fald lært, at det er mega vigtigt at være medlem af en fagforening, hvis noget går galt," siger Olivia Bay.

Nye toner

- Jeg ringede ind og fik at vide, at det lød lidt underligt: Umiddelbart burde jeg være funktionæransat. Så skrev jeg til min chef og fortalte, at jeg havde talt med HK, som mente, at jeg burde være ansat som funktionær og have fuld løn under min hjemsendelse, fortæller Olivia.

Nu kunne hun pludselig få en ny, tidsbestemt kontrakt med funktionærvilkår (hvor hun dog ligesom resten af kollegaerne indvilgede i en 20 pct. lønnedgang pga. krisen).

Til gengæld tog hendes arbejdsgiver ikke det mindste initiativ til at kompensere Olivia for, at hun i over et år havde arbejdet på forkerte vilkår. 

- Det synes jeg var vildt provokerende. Det føltes som om, at de bare prøvede at snyde mig, fordi jeg var en ung pige, der ikke vidste bedre, siger hun.

Penge i noter

Da Olivia i september 2020 stoppede i jobbet, tog hun derfor fat i HK igen. Hun sendte sine kontrakter ind og en opgørelse over sine arbejdsopgaver, og hvor meget de fyldte. Olivia kunne fortælle, at hun havde varetaget meget klassisk funktionærarbejde foran computeren med at svare på mails og med daglig drift på kontoret. Meldingen fra HK var klar: Der var basis for at rejse et erstatningskrav for den tid, hun havde været ansat som timelønnet og hverken havde fået pension, fritvalgslønkonto (hendes arbejdsgiver havde overenskomst), feriefridage eller løn under sygdom.

Selv det sidste kunne med stor præcision regnes ud, for Olivia havde sørget for at gemme notesbogen med timeopgørelser.

- Jeg tog den med hjem, da jeg stoppede, fordi jeg godt vidste, at det ikke var okay, det de lavede, siger hun med et lille smil.

Det viste sig at være rigtig smart af Olivia, at hun havde gemt sit udførlige timeregnskab.

Blown away

Sidst i november kom der nyheder fra HK, og de var gode. 

Olivias arbejdsplads havde erkendt fejlen, og regnestykket var gjort op.

For manglende fritvalgslønkonto, løn under sygdom og feriefridage skulle Olivia have efterbetalt 45.970 kr.

For manglende pensionsindbetaling skulle hun havde 54.898 kr.

I alt lidt over 100.000 kr.

- Ej, det forventede jeg ikke. Jeg var helt blown away, husker Olivia.

- Jeg har i hvert fald lært, at det er mega vigtigt at være medlem af en fagforening, hvis noget går galt. Og så har jeg lært, at man skal være påpasselig med lønsedler og kontrakter. I fremtiden skal jeg nok få dem tjekket igennem.

 

Det med småt

 
Som medlem af HK kan du hurtigt og gratis få gennemset din ansættelseskontrakt eller lønseddel. Send den til os på imi@hk.dk, så vender vi tilbage inden for få dage. Haster det – for eksempel hvis du er ved at få nyt job – må du gerne gøre opmærksom på det, så vi kan prioritere dig.