Kort før jul blev der sat et endegyldigt punktum i skandalesagen om Aarhus Kommunes behandling af og fyring af to medlemmer af HK.

Sagens kerne er fyringen af to medlemmer, som, HK mener, har været udsat for magtfordrejning. Derudover mener HK, at kommunen bevidst har tilsidesat egne personalepolitikker.

Nu har kommunen indgået et forlig i sagen om det ene medlem, Marianne Engelin. Det skriver stiften.dk.

Forliget indebærer en tort-erstatning på 50.000 kroner samt tre måneders fuld løn til medlemmet.

Tilfredse med resultatet

I marts 2019 beskrev HK Kommunal sagen om de to involverede medlemmer. Begge blev fyret i Teknik og Miljø i 2016.

Efter en undersøgelse af 21 personalesager, slog kammeradvokaten i april 2018 fast, at der i begge tilfælde var tale om usaglige fyringer. Det udløste godtgørelser til begge HK-medlemmer på henholdsvis en og tre måneders løn.

HK valgte efterfølgende at stævne kommunen for magtfordrejning og misbrug af ledelsesretten, da man ikke kunne finde en forhandlingsløsning i de to sager. I stævningen krævede HK et helt års løn til de forurettede.

Siden hen har det ene medlem valgt ikke at gå videre med sagen, mens Marianne Engelin i sidste ende besluttede sig for at indgå et forlig med Aarhus Kommune.

Både HK og Marianne Engelin er tilfredse med sagens udspil, selvom kravet om et års løn er frafaldet.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft prøvet spørgsmålet om magtfordrejning ved domstolene, men når medlemmet ønsker at stoppe sagen og indgå forlig, er det selvfølgelig sådan, det skal være. Jeg forstår godt, at hun ikke ønskede at blive ved med at få ribbet op i alle de ubehageligheder, hun var udsat for, fortæller HK Østjyllands formand, Hans-Henrik Hansen til stiften.dk.