Administrationsudgifterne i en gennemsnitskommune falder i takt med, at området konkurrenceudsættes.

Sådan lød overskriften i en analyse, som VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) for nylig udgav.

I analysen og rapporten har to forskere undersøgt, hvilken effekt udlicitering og konkurrenceudsættelse har på administrationsudgifterne.

Konklusionen var, at kommunerne i gennemsnit kan spare 12 kr. pr. indbygger, hvis konkurrenceudsættelsen øges med 1 procentpoint. Det svarer til 0,2 pct. af de administrative udgifter eller alt i alt 700 mio. kr.

Let at spare hvis kvaliteten falder

HK Kommunals økonom Caspar Holm Andersen har gennemgået rapporten med sine faglige briller.

- Tallene er for så vidt rigtige nok, men der er mange forhold, som analysen ikke inddrager. Først og fremmest er det ikke undersøgt, hvordan service og kvalitet påvirkes af konkurrenceudsættelsen. Det er ligesom ingen stor kunst at spare penge, hvis det er fordi, man går på kompromis med kvaliteten af de administrative ydelser, forringer løn og arbejdsvilkår eller reducerer serviceniveauet.

Hvilket man senest har set ved udlicitering af sprogundervisningen til indvandrere.

Dertil har Caspar Holm Andersen fundet en række forbehold, som også skal tages med i det samlede billede.

Skelner ikke mellem rengøring og lønadm

For det første skelnes der ikke imellem hvilke administrative funktioner, der konkurrenceudsættes – altså om det er HR, jobcenter, IT eller om det er på rengøring og kantinedrift på rådhuset, som jo også konteres under administrationsudgifter.

Kort sagt skelner analysen IKKE mellem potentielle gevinster ved at udlicitere rengøringen og lønadministration. 

- Den siger altså ikke noget om, hvilke specifikke områder, der har god effekt af at konkurrenceudsættes og hvilke, hvor det måske ligefrem er en ulempe, økonomisk som kvalitets- og servicemæssigt, uddyber Caspar Holm Andersen.

Casestudie dumper udlicitering af løn

Den pointe understreges af, at den gennemsnitlige besparelse på 12 kr. per indbygger dækker over store forskelle mellem kommunerne. 

Fx ser man den største besparelse blandt de 25 procent mindste kommuner, mens de potentielle besparelser enten er meget små eller slet ikke statistisk signifikante for landets øvrige og større kommuner.

Som kontrast til denne VIVE-analyse udarbejdede Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde i 2013 et case-studium over effekterne af konkurrenceudsættelse af kommunal lønadministration i 7 kommuner.

Resultaterne var overvejende dårlige for de fleste kommuner – både i forhold til besparelser - hvor det faktisk blev dyrere i 4 kommuner og der opstod problemer med kvaliteten i 5 kommuner efter udbuddet, ligesom alle kommuner oplevede tab af kommunal lønviden.