Administrative medarbejdere indtager fjerdepladsen som den branchegruppe, hvor flest har anmeldt corona som en arbejdsskade.

Det viser en ny opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der modtager og behandler arbejdsskadesager i hele landet.

I alt drejer det sig som 143 tilfælde under branchenavnet ”Generelle offentlige tjenester”, der bla. dækker over medarbejdere, som sidder i administrationen og forvaltningen i den offentlige forvaltning.

Kun ansatte inden for hospitaler, hjemmehjælp og plejehjem har flere registrerede anmeldelser i AES’ opgørelse, der tæller 2.677 anmeldelser i alt. 

Medlemmer ringer ind

HK Kommunal har været i kontakt med HK’s lokalafdelinger og deres juridiske teams, hvor flere fortæller, at de får henvendelser fra, der spørger til problemstilling og ønsker vejledning til, om de kan anmelde deres corona-sygdom som en arbejdsskade.

Ingen af afdelingerne har dog oprettet sager, der omhandler administrative medarbejdere.

Hos HK Kommunal anbefaler man dog medlemmerne at få anmeldt corona som en arbejdsskade, hvis man bliver smittet.

- Det er særligt i forhold til de senfølger efter corona. Disse bliver løbende kendt og dokumenteret, og har man ikke fået anmeldt det som en arbejdsskade rettidigt, mister man muligheden for at få erstatning, hvis arbejdsskaden skulle gå hen og blive anerkendt, siger Henrik Gammelholm, der er juridisk konsulent i HK Kommunal.

For at få anerkendt corona som en arbejdsskade, skal det ifølge AES sandsynliggøres, at man har været udsat for konkret smitte i forbindelse med arbejdet. Ud fra en konkret vurdering vil myndigheden beslutte, hvorvidt der er grundlag for en erstatningssag.  

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvis du er syg med corona og har mistanke om, at du er blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at anmelde sygdommen som en arbejdsskade.

Det kan du enten gøre gennem din læge eller din arbejdsgiver, der vil sende din anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du har også mulighed for selv at anmelde, hvis din sag ikke bliver anmeldt af hverken læge eller arbejdsgiver.

Uanset hvordan du anmelder, skal du kunne påvise, at du har været udsat for konkret smitte eller smitterisiko på arbejdet og derefter er blevet syg.

Derfor er det vigtigt, at du kan levere de nødvendige oplysninger i anmeldelsen. Det kan være oplysninger som:

  • Hvornår du begyndte at udvikle symptomer.
  • Kendskab til smittede kolleger.
  • Om du har et arbejde, hvor du arbejder direkte med smittede (Hospitaler, lægeklinikker mm.)
  • Hvornår man fik stillet diagnosen.

Hvis du er en af dem, der har anmeldt din sygdom med corona som en arbejdsskade, er vi meget interesseret i at høre din historie. Du kan skrive til journalist Mille Redanz på mille.redanz@hk.dk.