Feriefridage ved fyring

Mange HK Privatmedlemmer har mistet jobbet i kølvandet på coronakrisen. Og en del har ikke nået at bruge deres feriefridage, inden de fik den nedslående besked om, at der ikke var arbejde til dem længere.

Men hvad siger overenskomsterne om de ubrugte feriefridage? Det har vi bedt faglig sekretær i HK Privat Vibeke Ansbjerg om at forklare.

- Det er vigtigt at slå fast, at du ikke mister de ubrugte feriefridage, hvis du bliver afskediget. Dem er du sikret gennem din overenskomst. Men hvad der sker med de ubrugte feriefridage afhænger af, hvornår og hvor du finder et nyt job, siger Vibeke Ansbjerg.

Vibeke Ansbjerg har opstillet 3 situationer, for hvad der kan ske med feriefridagene, hvis du er blevet afskediget uden at have brugt af dem. Situationerne tager udgangspunkt i bestemmelserne i Industriens Funktionæroverenskomst og gælder for de fleste af HK Privats landsoverenskomster. Er der en anden overenskomst på din arbejdsplads, så tjek, hvad der gælder for dig. Du finder din overenskomst ved at logge på MitHK.dk med NemID eller dit HK-login.

 

3 af situationerne tager udgangspunkt i, at du fik tildelt 6,67 feriefridage i 2020*, men ikke har brugt af dem:

• Har du fået nyt arbejde i en virksomhed, der er overenskomstdækket, og når at være ansat i 9 måneder inden udgangen af august 2021, skal din nye arbejdsgiver tildele dig 5 feriefridage. De feriedage træder i stedet for 5 af de 6,67 dage, du blev tildelt af din gamle arbejdsgiver, fordi man kun har ret til at få tildelt feriefridage 1 gang om året.

De resterende 1,67 dage skal du søge om at få udbetalt fra din tidligere arbejdsgiver.

• Får du nyt job i en ikke-overenskomstdækket virksomhed, og dermed ikke opnår overenskomstmæssig ret til feriefridage, skal du rejse krav om at få udbetalt alle 6,67 feriefridage hos din tidligere arbejdsgiver.

• Er du stadig ledig eller har fået et nyt job, men ikke kan nå at optjene ret til at få tildelt 5 feriefridage inden den 1. september 2021, skal du rejse krav om at få alle 6,67 feriefridage udbetalt hos din tidligere arbejdsgiver.

 

obs!

Har du opnået anciennitet til feriefridage efter den 1. september 2020, har du ”kun” fået tildelt 5 dage. Men principperne for, hvordan du kan bruge dem/få dem udbetalt er de samme.
Har du allerede holdt nogle af dine feriefridage, inden du fratrådte, så skal de selvfølgelig trækkes fra i regnskabet, hvis du bliver ansat i en overenskomstdækket virksomhed.

Sådan søger du om udbetaling af ubrugte feriefridage

Har du feriefridage fra 2020 til gode hos din tidligere arbejdsgiver, skal du søge om dem senest 3 uger efter udløbet af 2021 – altså senest den 21. januar 2022. Send en mail til din tidligere arbejdsgiver og bed om at få værdien af feriefridagene udbetalt. Din tidligere arbejdsgiver skal udbetale pengene senest med den første lønkørsel efter udløbet af ansøgningsfristen. Du kan godt allerede nu bede om at få dagene udbetalt, men de udbetales altså formentlig først med den første lønkørsel efter den 21. januar 2022.

*2020 er et overgangsår

På grund af den nye ferielov, flytter tildelingen af feriefridage til den 1. september fra 2021. Derfor har medarbejdere, der opnået ret til feriefridage senest den 31. august 2020, fået tildelt 6,67 dage i 2020 mod normalt 5 dage.
- Princippet for tildeling af feriefridage er stadig, at du har ret til 5 dage om året, men når du i 2020 får 1,67 dage mere, er forklaringen, at de skal række 4 måneder længere, forklarer Vibeke Ansbjerg.
Uanset, hvor mange feriefridage du har ret til at få udbetalt, vil dagene først blive udbetalt med den første lønkørsel efter 21. januar 2022.