"Det er en kulturændring, vi er gået i gang med, og det stopper ikke her. Vi VIL have en tryg arbejds­plads," fortæller Charlotte Thusholt, tillidsrepræsentant på Børsen. Fotos: Carsten Snejbjerg

Ugen før jul tikkede der en mail fra adm. direktør og chefredaktør Bjarne Corydon ind hos alle ansatte på Børsen.

Det var ikke et traditionelt julebudskab om fred og kærlighed, men dog om et budskab om fred – fra krænkere.

Med mailen lancerede Bjarne Corydon nemlig Børsens første chikanepolitik. Over otte punkter fastslås det, at Børsen skal være en tryg arbejdsplads for alle. 

Ingen skal udsættes for seksuel chikane. Hvis nogen bliver krænket, er der flere steder, de kan henvende sig. Seksuel chikane kan medføre alvorlige konsekvenser for krænkeren.

Sofie Linde-effekten

Tillidsrepræsentant for de kommercielle medarbejdere og chefkonsulent i annonceafdelingen Charlotte Thusholt har været med til at udforme den nye politik.

- Vi startede samme sted som mange andre, nemlig med Sofie Lindes tale, fortæller Charlotte med henvisning til Lindes famøse tale ved Zulu Awards i august 2020 om en ”stor tv-kanon” i DR, som under en julefrokost havde truet med at smadre Lindes karriere, med mindre hun fulgte med ham ud på toilettet for at ”sutte pik”.

- Det blev hurtigt ret tydeligt, at det stod slemt til i mediebranchen, og hos os var Bjarne Corydon selv med til at tage de her initiativer. Han indkaldte arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og vores personaledirektør til et debatmøde, hvor vi drøftede, hvordan vi håndterer situationen, og hvad vi rent praktisk skal sætte i værk, fortæller Charlotte.

Trygt hos tillidsrepræsentanten

Det første håndgribelige resultat af flere drøftelser hen over efteråret er den politik, som landede i medarbejdernes indbakke kort før jul. Den følger mediebranchens nylige kodeks mod seksuelle krænkelser og har været grundigt debatteret mellem tillidsvalgte og ledere på Børsen.

- Vi diskuterede blandt andet, om vi kunne definere, hvor grænsen går. Men det er utrolig svært at lave en præcis liste over, hvad der kan være krænkende. Det afhænger af mange faktorer. Det er debatten, der er det vigtigste, siger Charlotte.

Chikanepolitikken er kun første skridt i kampen mod krænkelser. "Det er en kulturændring, vi er gået i gang med," siger Charlotte.

Hun er nu selv blevet officiel kontaktperson for kollegaer, der ønsker at tale om seksuel chikane eller sexisme (man kan også vælge at gå direkte til personaledirektøren). En rolle, Charlotte som tillidsrepræsentant finder helt naturlig:

- Jeg oplever, at vi i forvejen havde fået skabt det her fortrolige rum, hvor man kan komme til sin tillidsrepræsentant med fortrolige ting. Nogle gange bare for at tale om dem, andre gange fordi vi skal tage den videre. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvor man kan gå hen på samme måde. Det er jo fuldstændig konsekvensløst at gå ind til sin tillidsrepræsentant, mens det godt kan føles lidt anderledes med en leder, siger hun og tilføjer, at muligheden naturligvis omfatter alle kollegaer og parter:

- Det gælder bestemt også den, der bliver anklaget for at krænke nogen. Den vinkel synes jeg er vigtig at have med, hvis vi skal have en tryg arbejdsplads.

Synligt i hverdagen

Charlotte har allerede flere næste skridt i tankerne: 

- Jeg er nyvalgt formand for vores personaleforening. På vores næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, hvordan vi kan sætte fokus på at synliggøre de nye tiltag. Jeg har også tænkt mig at tale med vores arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan vi kan få mere fokus på det og gøre det synligt i hverdagen, siger hun.

- Desuden har både lederne og de tillidsvalgte forpligtet sig til løbende at opdatere vores viden på området. Det er en kulturændring, vi er gået i gang med, og det stopper ikke her. Vi VIL have en tryg arbejdsplads. 

 

5 gode råd til en politik på arbejdspladsen

 
1. Klar melding om krænkende handlinger
Ledelsen bør melde klart ud, at krænkende handlinger ikke tolereres. At det er et problem for hele organisationen, hvis krænkelser forekommer, og at ledelsen i givet fald forpligter sig til at håndtere dem. 
 
2. Krænkende handlinger skal defineres
En handlingsplan bør indeholde en klar definition af, hvad der opfattes som krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Man skelner mellem tre typer seksuel chikane, nemlig: 
• Uønsket seksuel opmærksomhed, både verbalt og fysisk. Dette spænder lige fra kys og berøringer til sjofle vittigheder og sms’er.
• Seksuel tvang: Trusler eller bestikkelse for at få sex.
• Kønschikane: Et chikanerende miljø, hvor medarbejdere nedværdiges og krænkes på grund af deres køn. 

3.    Loven i ryggen
Handlingsplanen bør henvise til ”Bekendtgørelse om arbejdets udførelse” § 9 a:
”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.”
 
4. Tydelige sanktioner
Mulige sanktioner over for uacceptabel adfærd bør beskrives. Sanktioner kan være mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige den, der krænker.
 
5. Klare klagemuligheder
En handlingsplan bør beskrive, hvordan de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af, at de oplever krænkende handlinger. Det er et godt princip, at konflikter bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt og gennem tillidsrepræsentant arbejdsmiljørepræsentant samt nærmeste overordnede. Det er vigtigt, at der er mere end ét sted, man kan henvende sig. 
 
Kilder: Arbejdstilsynet og HK