Klubbens gavekort blev overrakt ved en lille og uhøjtidelig ceremoni tidligere i januar. Fra venstre TR Vivi Nordencrone, Line Foged og FTR Heidi Skanning.

 

De sidste måneder af 2020 blev på mange måder lidt specielle for Line Foged på Odense Universitetshospital. På trods af, at hun er betegner sig selv som ”ikke-boglig”, fik hun 17. november færdiggjort og afleveret sit afgangsprojekt på sundhedskommunomuddannelsen. Dermed var hun klar til at sætte punktum for tre års uddannelse, hvor hun ved siden sit job på Radiologisk Afdeling havde taget tre grundfag og to valgfrie moduler.

Tilbage var der så lige en mundtlig eksamen 10. december, der skulle overstås. Den kræver normalt fysisk fremmøde, men den 29-årige sundhedsservicesekretær var så uheldig at få et positivt svar på en corona-test umiddelbart forinden.

- Det var virkelig træls, for jeg ville gerne gøre det færdigt, mens arbejdet med projektet var i frisk erindring. Pludselig var der udsigt til, at det først kunne blive på en ny og ukendt eksamensdato et stykke inde i det nye år, fortæller Line Foged.

Heldigvis lykkedes det at aftale, at hun som den eneste kunne gå til en virtuel eksamen. Medvirkende til den mulighed var blandt andet, at hun – bortset fra hovedpine og mistet lugte- og smagssans – ikke var hårdere ramt af sygdommen, end at hun godt kunne gå til eksamen fra sin pc i hjemmet.

Gavekort er klubbens signal

Ifølge HK Kommunals overenskomst med Danske Regioner udløser uddannelsen automatisk to ekstra løntrin. Derudover er der mulighed for at hente ekstra løntrin ved lokale forhandlinger. En konkret belønning fra hendes kolleger kom fra HK-klubben på hospitalet: Et gavekort på 500 kr. til byens butikker.

Fællestillidsrepræsentant Heidi Skaaning fortæller, at klubben indførte belønningen i 2016.

- Vi vil gerne sende det signal, at vi vægter uddannelse meget højt, og at vi belønner HK-medlemmer, der sørger for at videreuddanne sig. Vi er ganske enkelt nødt til at have kvalifikationerne i orden, hvis vi skal udvikle vores job og have en væsentlig rolle i fremtidens sundhedsvæsen, fortæller hun.

Ordningen med et gavekort er bevaret, selv om der siden er indgået en tværgående aftale på hospitalet om, at alle afdelinger derudover kan give et årligt tillæg på 12.100 kr. for en gennemført uddannelse.

Smags- og lugtesansen er tilbage

Line Foged fortæller, at netop ønsket om at være relevant i fremtiden, var hendes motiv:

- Jeg blev færdig som sundhedsservicesekretær i 2015. I øjeblikket bliver der bygget et nyt, stort hospital uden for Odense. Jeg vil gerne være sikker på at kunne komme med derud ved at fremtidssikre mine kvalifikationer, fortæller hun.

Hendes smags- og lugtesans begyndte i øvrigt at vende tilbage efter fire uger. Det var omkring nytår. På tidspunktet for dette interview, 20. januar, er sanserne endnu ikke helt på samme niveau som tidligere. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der nogen forskel på, om faggrupperne på HK Kommunals OK-områder uddanner sig, og hvornår de senest har gjort det. Gruppen "lægesekretærer", som også omfatter sundhedsservicesekretærer, skiller sig ud ved, at næsten halvdelen aldrig har taget formelt kompetencegivende efter-/videreuddannelse, og for yderligere 10 pct. er det mere end 10 år siden.