Kvinde sidder ved bord med papirer i hånden.

Mange kender det godt. Lønsedlen kommer i e-Boks. Man tjekker måske, hvad der går ind på kontoen, og så bliver lønsedlen arkiveret uden at blive skænket yderligere tanker. Men det skulle vi måske til at gøre.

Hver anden lønmodtager har nemlig oplevet fejl på sin lønseddel, viser en Epinion-undersøgelse om løntjek, foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation i 2019.
Derfor opfordrer HK også alle medlemmer til at tjekke deres lønsedler - enten selv eller med hjælp fra HK.

- Mange arbejdsgivere har styr på det og gør det rigtigt. Men når man har med mennesker at gøre, kan der ske fejl. Dem, der sidder med lønudbetalingen, er også afhængige af at have de rigtige oplysninger at beregne ud fra, og det er desværre ikke altid tilfældet, fortæller faglig sagsbehandler i HK Østjylland Stine Mathiesen, der er en af de mange HK-medarbejdere landet over, der gennemgår lønsedler for medlemmerne.

Hun arbejder i det juridiske team i HK Østjylland, som får overleveret henvendelser fra medlemmer, når hendes HK-kolleger har haft den første medlemskontakt og mødt noget, der skal undersøges nærmere.

- Derfor oplever jeg også mange fejl i de sager, jeg sidder med - både små og store, siger Stine Mathiesen, der gennem sine 14 år i HK har set rigtig mange lønsedler igennem.

Troede kun, hun havde fået 1.300 kr. for lidt

Stine Mathiesen fortæller, at i en af de seneste sager, hun har haft, endte medlemmet med at få 76.000 kr. i efterbetaling. Medlemmet henvendte sig til HK, da hun efter at have sagt op mente, hun manglede at få udbetalt 1.300 kr. fra fritvalgskontoen og for fem feriefridage.

Efter at have gået alle medlemmets lønsedler igennem kunne Stine Mathiesen konkludere, at selv om medlemmet var overenskomstdækket, havde hun blandt andet hverken fået feriefridage eller ferietillægget
på 1 % udbetalt. Hun havde heller ikke fået det forhøjede pensionsbidrag, hun var berettiget til, mens hun var på barsel, og så havde hendes arbejdsgiver heller ikke brugt de rigtige satser til beregninger af fritvalgsbeløbet.

Faktisk figurerede fritvalgskontoen i nogle måneder slet ikke på hendes lønsedler. Sidstnævnte er lidt et ekstremt tilfælde, understreger Stine Mathiesen.

 

94 % af de danske lønmodtagere har tillid til, at der står det rigtige på deres lønseddel.
25 % tjekker aldrig eller sjældnere end hver anden gang lønsedlen.
51 % har oplevet fejl på lønsedlen.
Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

 

Overenskomstmæssige stigninger bliver glemt

- En af de typiske fejl, vi ser, er, at de overenskomstmæssige stigninger på blandt andet fritvalg ikke er fulgt med. Derudover er det heller ikke alle arbejdsgivere, der er opmærksomme på, at der ifølge overenskomsten skal regnes pension af fritvalg og feriepenge, siger hun.

De to sidstnævnte var også med på listen over fejl i medlemmets tilfælde. Derfor kunne Stine Mathiesen meddele medlemmet, at fejlene løb op til i alt 71.000 kr. og dertil kom 5.000 kr. i renter.
Efter aftale med medlemmet tog Stine Mathiesen fat i den tidligere arbejdsgiver, og medlemmet har nu
fået udbetalt det fulde beløb.

- Mange opdager først de her fejl, når de siger op. Når man er ansat, kører tingene ligesom bare, og man har eksempelvis ferie med løn og tænker derfor heller ikke så meget over eksempelvis ferietillæg, og om der bliver betalt pension af den optjente ferie. I det her tilfælde havde medlemmet været ansat i fem år,
og så løber det altså pludselig op i rigtig mange penge, siger Stine Mathiesen.

- Men jeg tør næsten ikke tænke på alle de penge, medlemmerne går glip af, fordi de aldrig tjekker deres lønsedler eller benytter sig af HK’s stående tilbud om at få tjekket lønopgørelserne igennem. Så få det nu gjort, opfordrer Stine Mathiesen.

6 tips, når du skal tjekke din lønseddel

1. Få tjekket en lønseddel af din fagforening og brug den til at holde op mod de næste. Stemmer beløbene overens?

2. Hold øje med ”år til dato”-saldoen i bunden af din lønseddel, og om tallene ruller rigtigt videre fra måned til måned. Her vil en fejl ofte kunne opdages.

3. Hvis dine feriedage bliver opgjort på din lønseddel, så tjek, om antallet af feriedage, du har optjent og afholdt, stemmer.

4. Hold øje med pensionsindbetalingen, og hvad Der bliver regnet pension af.

5. Tjek desuden, om det beløb, der står, at der er indbetalt til pension, også rent faktisk er sat ind. Det kan du gøre hos dit pensionsselskab eller på Pensionsinfo.dk.

6. De fleste overenskomstansatte i private virksomheder har ret til et ekstra pensionsbidrag, når man er på barsel. Det er dog ikke alle arbejdsgivere, der er opmærksomme på det. Det er derfor vigtigt at være særlig opmærksom på den sidste lønseddel, du modtager, inden du overgår til barselsdagpenge.

Du kan altid tage fat i den lokale afdeling på tlf. 7011 4545 og få hjælp til at få tjekket din lønseddel.