Udsnit af lønseddel

I en stor undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation fra 2019, svarede hver anden, at de har oplevet fejl på lønsedlen. Det behøver dog ikke at være i ond mening, at din arbejdsgiver har glemt fx en overenskomstmæssig stigning. Men det sker, og derfor bør du selv holde øje med, at din lønseddel er korrekt. Her er en guide over de 12 vigtigste tal, som du skal tjekke. Nederst i artiklen kan du se et eksempel på en lønseddel, hvor de 12 røde tal svarer til tallene i guiden.

1. ANTAL TIMER 
Det antal timer, du har arbejdet i den periode, lønsedlen dækker. Er du fastansat, er tallet 160,33 timer. I nogle tilfælde står der 37/37. Er du timelønnet, skal du tjekke, at antallet af timer svarer til dem, du har arbejdet.

2. LØN
Din bruttoløn - altså din løn før skat

3. PENSIONSBIDRAG
Det beløb, du selv indbetaler til din pensionsopsparing. Beløbet bliver trukket fra din bruttoløn før skat. Arbejdsgivers pensionsbidrag vil som regel fremgå nederst på lønsedlen.

4. ATP-BIDRAG
Det, du betaler til ATP i perioden. ATP er en lovpligtig pensionsordning, som alle over 16 år betaler, hvis de arbejder mere end 9 timer om ugen. Din arbejdsgiver betaler 2/3, mens du selv betaler den sidste tredjedel.

5. FRI TELEFON
Har du fri telefon, beskattes du af den. Den månedlige værdi, som er 2900 kr./12 mdr.=241,67 kr., bliver lagt til her og bliver trukket ud igen, når skatten er beregnet.

6. AM-BIDRAG
Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8 %, der betales til staten af alle lønmodtagere. Beløbet trækkes af din bruttoløn minus pensionsbidrag og ATP.

7. A-SKAT GRUNDBEREGNING
Når der er trukket pension, ATP og AM-bidrag fra din bruttoløn, har du det beløb, der skal trækkes A-skat af (dog minus dit skattefradrag).

8. UDBETALT ACONTO
Har du fået udbetalt et beløb aconto, bliver det trukket fra din løn efter skatteberegningen.

9. KANTINE
Har du fx kantineordning, eller betaler du til en social klub på arbejdet, vil beløbet blive fratrukket inden nettoudbetalingen.

10. TIL DISPOSITION
Din nettoløn - altså det beløb, der vil blive udbetalt på din konto. Ofte vil datoen for udbetalingen også fremgå af lønsedlen.

11. SAMLET PENSION
Den samlede pensionsindbetaling i perioden. I dette tilfælde har du selv betalt 1.280 kr. og din arbejdsgiver 2.560 kr. Som hovedregel gælder, at alle de beløb, du betaler skat af, også er de beløb, der skal beregnes pension af.

12. FRIVALGSKONTO
Har du en fritvalgsordning, vil beløbet fremgå af din lønseddel. Du vælger selv, om du vil have beløbet udbetalt, eller om du vil bruge kontoen til pensionsopsparing, seniorfridage eller barnets 2. sygedag.

Obs! På mange lønsedler vil de samlede beløb for året fremgå nederst på lønsedlen. Her kan du se, hvor meget du har tjent i årets løb, og hvad der er indbetalt i pension, AM-bidrag m.m. Du vil typisk også kunne se, hvor mange feriedage og evt. feriefridage, du har optjent og afholdt. Er du timelønnet, bør det også fremgå, hvor meget der er indbetalt i feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

 

Eksempel på lønseddel: