Der har gennem siden 2019 været sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af kommunernes opgaveløsning i forbindelse med registrering af bopæl i CPR-registret. 

Blandt andet, at borgere stod registreret forkert eller at nogle kommuner havde borgere registreret, selv om disse strengt taget var flyttet eller endda ikke befandt sig i landet længere – kendt som såkaldte ”spøgelsesborgere”.

Indenrigsministeriet gav efterfølgende kommunerne en frist til at få ryddet op i spøgelsesborgere og fejlregistreringer, men ifølge netmediet NB Økonomi er eller blev flere kommuner mere end et år forsinket med den opgave.

Antallet af borgere i en kommune har blandt andet betydning for bloktilskud og andre udligningsordninger.

Flere tusinde bor næppe i DK længere

Social- og Indenrigsministeriet og CPR-kontoret har derfor bedt VIVE undersøge kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR-registret.

En af fundene i analysen er, at knap 54.000 personer med registreret bopæl i Danmark ikke har haft kontakt til en række offentlige institutioner (fx sundhedsmyndighederne, uddannelsessystem, ydelseskontorer mv) siden 2016.

VIVEs tolkning lyder, at en vis del af disse næppe bor i Danmark længere.

Anbefalinger til folkeregistret

Rapporten indeholder desuden fire anbefalinger til at få mere styr på folkeregistreringen. Det drejer sig om:

Tiltag vedrørende organiseringen af opgaven, bl.a. internt samarbejde, overvejelser om gensidig information mellem kommunerne og brug af målstyring
Politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed, bl.a. tydeligt mandat og udmelding til forvaltningerne
Tiltag vedrørende praksis i kommunerne, fx mere systematisk anvendelse af samkøringer, anvendelse af robotteknologi, bødeforlæg samt krav om personligt fremmøde.
Tiltag vedrørende øvrige parter/stat, Folketing m.fl., fx lettere og udvidet adgang til registeranvendelse og samkøring, præcisering af handlepligt for kommunerne ved mistanke om fejl.