Smilende kvinde

- Løn er følsomt, men al erfaring viser, at åbenhed giver den mest retfærdige løndannelse på arbejdspladsen. Åbenhed forhindrer ubegrundet misundelse mellem kolleger. Og I bliver klogere på, hvordan opgaver og ansvar bliver vurderet af ledelsen, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

- Som tillidsrepræsentant kan du styrke åbenheden ved at stille din viden og tid til rådighed, når kollegerne skal forhandle løn, uddyber den faglige chef, der har følgende råd til før, under og efter lønforhandling.

Før

Hav styr på nøgletallene
Sæt dig ind i virksomhedens økonomiske situation, undersøg årsregnskabet. Er du i tvivl om, hvordan du skal læse virksomhedens regnskab, så kan du altid kontakte din lokale afdeling, som kan være dig behjælpelig med forstå regnskabet.

Del din viden
Som tillidsrepræsentant har du indgående kendskab til virksomheden, du er vant til at forhandle med ledelsen, og så er du uddannet i værktøjer og metoder, man kan bruge i forhandlingssituationer. Sørg for, at kollegerne ved, du kan hjælpe dem, og at de altid kan bede dig om at deltage i lønforhandlingen, hvis de er mere trygge ved det.

Husk kollegerne på lønforhandling
Jeres løn bør reguleres hvert år, så den følger den generelle lønudvikling og som minimum matcher prisudviklingen. Husk dine kolleger på at bede om en lønforhandling.
Hvis jeres virksomhed gør brug af lønkompensations- eller arbejdsfordelingsordningen, så er der ingen grund til at fare ind og bede om lønforhøjelse lige nu. Overvej i stedet, hvornår der er udsigt til mere normaliserede tilstande, hvor det bedre kan betale sig at forhandle. Aftalt eventuelt en dato for, hvornår lønstigninger træder i kraft, selv om I vælger at udskyde forhandlingerne.

Brug lønstatistikken
Det er rigtig vigtigt, at kollegerne kender deres markedsværdi. Brug HK’s lønstatistikker og hjælp dine kolleger med at trække en lønrapport på www.hk.dk/loenstatistik, så får I et grundigt indblik i, hvad hans/hendes markedsværdi er. Husk, at din kollega sagtens kan være mere værd. Er han/hun den, der altid rækker hånden op, når lederen kommer med nye opgaver, eller den, der slukker brande, når der er travlt, så er det kvalifikationer, der bør påvirke lønnen positivt.

Styrk kollegerne argumenter
Løn skal altid afspejle indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed og indhold og ansvar i stillingen. Hjælp dine kolleger med at sætte ord på deres funktioner, opgaver, ansvar, kvalifikationer, (efter)uddannelser, succeser, fleksibilitet, engagement, og den forskel de gør i dagligdagen. De skal især gøre sig klart, hvad de løser af nye opgaver siden sidste lønforhandling. Bed dem skriv det hele ned, underbygge med eksempler og bruge det undervejs i samtalen.

Sæt ambitiøse mål
Det er vigtigt, at begge parter går fra en lønforhandling og er tilfredse. Derfor er dine kolleger nødt til at sætte ambitiøse mål, så der er noget at forhandle om. Bed dem forestille sig, hvad det er for en lønstigning, der vil gøre dem rigtig glade - ikke kun tilfredse. Bed dem samtidig beslutte sig for en smertegrænse. Og hjælp dem med at formulere tre superskarpe argumenter for, hvorfor de skal stige i løn.

Hav en plan B
Afhængigt af virksomhedens økonomiske ståsted og dine kollegers egne omstændigheder kan det være en god ide at have en plan B. Bed dem tænke over, hvad der dur for dem, hvis der slet ikke er plads til lønforhøjelse af nogen som helst art. For så kan de overveje at forhandle alternative goder hjem. Fx ekstra feriedage eller ned i tid til samme løn. Hjælp med at regne udspillet igennem.

Kend modparten
Forklar dine kolleger, at forhandling ikke er en krig med en taber og en vinder - begge parter skal vinde og kunne samarbejde bagefter. Derfor handler det om at komme ud af forhandlingen med mere, end man gik ind med. Det kan dine kolleger opnå via dialog. En god dialog bygger blandt andet også på god stemning og personlige relationer, så hjælp dem med at finde ud af, hvem det er, de sidder overfor.

Øv dem i samtalen
Det er vigtigt, at dine kolleger føler sig komfortable under forhandlingen. Så øv situationen med dine kolleger.

Dine kolleger kan træne i at forhandle med forskellige chef-typer på onlinekurset ”Individuel lønforhandling” (kræver login). 

UNDER

5 vigtige pointer, som du bør give en kollega, før han eller hun går til forhandling.

Vær rolig
Fremlæg stille og roligt, hvad målet er med lønforhandlingen, og hvad man forventer i lønstigning.

Lyt til modparten
Når chef/leder fortæller, hvad der kan lade sig gøre, så lyt til begrundelserne. Få uddybet begrundelserne, så det er klart, hvad der ligger bag dem. Spørg nysgerrigt og venligt, hvis man er i tvivl. Det er vigtigt at være tålmodig, trække vejret og bevare fokus. Ved at være imødekommende og lydhør bliver det sværere for chef/leder at sige nej. Er svaret ’NEJ’, så skal man tænke det som et forhandlingsoplæg.

Hold samtalen i gang
Under forhandlingen skal samtalen holdes i gang ved at stille spørgsmål til det, chef/leder har sagt. Det skal ske i en venlig tone for at finde ud af, hvor muligheden for at komme hinanden i møde er. Det er en god idé at markere, hvor man er enige. Forsøg at finde kreative løsninger, som begge vinder på.

Accepter ikke en afvisning
Hvis chefen afviser krav, skal man ikke bare acceptere det, men spørge ind til det - venligt men bestemt -men også fornemme, hvornår et nej skal respekteres. Hvis det ender med et nej, så kan man i stedet spørge om, hvad der konkret skal til for at opnå målet ved næste lønforhandling. Sørg for at få det skrevet ned og få aftalt, hvornår den lønforhandling skal foregå. Afslut forhandlingen på en positiv måde, selv om det ikke helt gik, som man ønskede.

Tag referat
Skriv et referat af, hvad der er aftalt, så der ikke efterfølgende opstår tvivl. Det gælder både kroner og ører, alternativer til løn og aftaler om fremtidige lønstigninger. Og sørg for, at begge parter skriver under.

HK Privat har udarbejdet en guide til lønforhandling, som ligger på Mithk.dk (kræver login). Send et link til guiden til dine kolleger, så de kan bruge den i deres forberedelser.

Hent guiden (kræver login)

EFTER

Følg op på forhandlingen
Dine kolleger skal følge op på det, der er aftalt. Fx tjekke at aftalte stigninger på lønsedlen.

Frem til næste forhandling
Forklar dine kolleger, at de løbende skal gøre chefen opmærksom på, hvad det er for opgaver, de laver. Fortæl dem, at det er en god idé at notere ned, hver gang de påtager sig nye opgaver eller funktioner, eller bliver dygtig til noget nyt.

Hvis du som tillidsrepræsentant har brug for sparring og input til forhandlingerne, så kontakt din faglige konsulent.