Startskuddet til en ny arbejdskamp har lydt fra Bruxelles. Europa-Parlamentet har nemlig for to uger siden vedtaget et nyt initiativforslag, der vil give lønmodtagere retten til at være offline uden for deres arbejdstid. Det skriver Jyllands-Posten.

Formålet med forslaget er at regulere det såkaldte grænseløse arbejde, hvor arbejdstagere konstant står til rådighed for arbejdsgivere gennem mails, telefonopkald og andre digitale kommunikationsveje.

Ifølge parlamentets medlemmer er behovet for en regulering vokset betragteligt med det omsiggribende hjemmearbejde, som corona-pandemien har været motor under.

Her har smartphones og arbejdscomputerne hjemme i stuerne åbnet op får en helt anden fleksibilitet og flydende grænse mellem arbejdstid og fritid.

RAMMEAFTALE ALLEREDE PÅ PLADS

Det er dog ikke første gang at spørgsmålet om det grænseløse arbejde har slået vejen forbi Bruxelles. I foråret 2020 gik arbejdsmarkedets parter i EU sammen om en rammeaftale for digitalisering.

I aftalen gives der konkrete værktøjer til digitalisering på arbejdspladserne i de europæiske lande. Og her indgår arbejdstagernes ret til at være utilgængelig for arbejdsgiverne også som en væsentlig udfordring, der skal løses.

Derfor giver det ifølge HK Kommunal mere mening at arbejde videre ud fra den aftale frem for Europa-Parlamentets nye initiativforslag.

- Mennesket har brug for at holde fri, og vi skal kæmpe for en god balance mellem arbejde og fritid. Men det er arbejdsmarkedets parter, der skal regulere det gennem aftaler. De europæiske arbejdsmarkedsparter blev for et år siden enige om en rammeaftale om digitalisering, og den er et langt bedre afsæt for det, end et EU-direktiv vil være, siger Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal.