Arkivfoto af butiksmedarbejder i grøntafdelingen

Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen

For dig på overenskomst med Danske Slagtermestre
Arbejder du under overenskomsten mellem HK Handel og Danske Slagtermestre, stiger din løn 1. april. Du får besked gennem dit nyhedsbrev i marts. Du kan også se din overenskomst ved at logge på Mit HK.

 Er du ansat under en af HK Handels butiksoverenskomster, stiger din løn den 1. marts 2021.

Find din overenskomst herunder, og se stigningerne. Stigningerne gælder faglærte og ufaglærte butiksansatte over og under 18 år samt elever. Er din overenskomst ikke herunder, kan du logge på Mit HK og se, hvad der gælder for dig.

Husk, at du mindst en gang årligt har ret til en lønsamtale. Som medlem af HK Handel kan du få hjælp til samtalen af en løncoach.
Se mere om dine muligheder her: Dine rettigheder – lønsamtalen 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

Faglært

20.888 21.289 401

Butiksmed#
-#hjælper

20.138 20.539 401

Ufaglært

19.388 19.789 401

Under 18 år

11.023 11.255 232

DIO II

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

Faglært

20.888 21.289 401

Butiksmedhjælper

20.138 20.539 401

Ufaglært

19.388 19.789 401

Under 18 år (DIO II)

11.338 11.570 232

Overenskomsterne for Coop/Irma, BA og SFU

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

Faglært

20.888 21.289 401

Butiksmedhjælper

20.138 20.539 401

Ufaglært

19.388 19.789 401

Under 18 år

11.023 11.255 232

BKD - bager- og konditormestre i Danmark

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

Faglært

20.888 21.289 401

Ufaglært

19.388 19.789 401

Under 18 år

11.023 11.255 232

Drivkraft Danmark

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

Faglært

20.888 21.289 401

Butiksmedhjælper

20.138 20.539 401

Ufaglært

19.388 19.789 401

Stigninger for elever

For elever på overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II. Er du på en anden overenskomst, kan du logge på Mit HK og se, hvad der gælder for dig.

1. marts 2020 1. marts 2021 Stigning

1. år

11.929 12.132 203

2. år

13.214 13.439 225

3. år

14.420 14.665 245

KVU-studerende

15.548 15.812 264