Oppositionspartiet Venstre har netop præsenteret et udlændingeudspil med ti punkter, der har fokus på at få udlændinge i job.

Får Venstres forslag politisk medvind, betyder det blandt andet, at forsørgere vil få reduceret integrationsydelsen, og at ydelserne til især arbejdsløse indvandrere vil blive lavere, end det er tilfældet i dag.

Derudover skal der ifølge Venstre indføres en arbejdspligt for udlændinge og indvandrere, der betyder, at man skal tage et arbejde eller en uddannelse. Gør man ikke det, så får man tilbudt et ’nyttejob’. Siger man nej til nyttejob, så kan man ikke få nogen offentlig ydelse, hedder det i udspillet.

Bekæmpelse af social kontrol er et tredje, væsentligt ben i udspillet. Venstre vil have lovgivningen ændret, så det bliver muligt at sende en bisidder væk, hvis en sagsbehandler kan dokumentere, at der foregår social kontrol i en familie. Og så skal man ifølge partiet trække de sociale ydelser fra de mænd, der udøver social kontrol ved for eksempel at nægte deres hustru at arbejde.

Lavere ydelser øger fattigdommen

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, enig i hovedsigtet om, at indvandrere og flygtninge skal bringes nærmere arbejdsmarkedet. Man når imidlertid ikke integrationsmålet ved alene at bruge pisk og straf som midler, mener næstformanden.

- Venstre skyder ved siden af, hvis de tror, at mere fattigdom får folk i arbejde. Tværtimod er der overvældende risiko for, at forslaget om at reducere i ydelserne blot vil føre til yderligere social armod og flere fattige børn. Lad os i det mindste afvente Ydelseskommissionens rapport og tage debatten på et oplyst grundlag, siger Mads Samsing.

Individuelle vurderinger og retssikkerhed

I forhold til forslaget om arbejdspligt så vil Mads Samsing hellere tale generelt om en aktiv indsats og behovet for opkvalificering. De midler, Venstre mener, der skal til for at nå målet, er ikke en god vej frem i den virkelige verden, mener HK Kommunals næstformand.

- Forslaget vil betyde, at der skal findes en del flere nyttejob. Det er meget vanskeligt at se, hvordan det i praksis skal ske uden at fortrænge ordinær arbejdskraft. At ’alle borgere som udgangspunkt er jobparate’ må ikke ændre på, at der skal foretages en individuel vurdering af hver enkel borger, fastslår Mads Samsing.

Endelig er næstformanden enig med Venstre i, at der er behov for at skrue op for indsatsen mod social kontrol.

- Vi skal gøre en indsats mod social kontrol. Det er jeg helt enig i. Vi skal social kontrol til livs. Men vi skal være særdeles påpasselige med at ændre ved de helt grundlæggende regler, og forvaltningsloven giver allerede i dag mulighed for at afvise en bisidder eller partsrepræsentant, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Artiklen er opdateret 04. februar 2021