rita og bødskov

Efter hårde forhandlinger, som begyndte torsdag middag, nåede de statsansattes forhandlere med CFU-formand Rita Bundgaard i spidsen lørdag ved 19-tiden til enighed med skatteminister Morten Bødskov og hans Medarbejder- og Kompetencestyrelse. 

Det 3-årige forlig giver lønstigninger til alle på i alt 4,42 procent. Med forventede prisstigninger de næste 3 år på 4,4 procent skulle købekraften altså være sikret. 

- Vi har med denne aftale fra lønmodtagerside været meget ansvarlige. Man kan med et meget brugt ord for tiden slå fast, at statens ansatte her udviser samfundssind, siger Rita Bundgaard, der udover at være chefforhandler ved OK21 er formand for HK Stat.

- Samtidig er det lykkedes at sikre reallønnen for statens ansatte. Det har været afgørende for os at få indfriet det krav. Og vi har desuden opnået gode resultater på flere af de områder, som HK Stats medlemmer har været optaget af – både op til OK21 og tidligere, tilføjer hun.

Din løn stiger 1,1 procent i år

Det meste af den samlede økonomiske ramme for forliget går til lønstigninger, som alle får glæde af. De generelle lønstigninger er på i alt 4,42 procent over 3 år. Derudover er forventningen, at reguleringsordningen vil give 0,63 procent ekstra. 

Allerede i overenskomstens første år vokser de statsansattes lønninger med 1,1 procent. Første gang med 0,8 procent den 1. april 2021, og så igen med 0,3 procent til oktober. I 2022 er der aftalt en stigning på 1,19 procent per 1. april. Dertil kommer der ifølge beregningerne 0,36 fra reguleringsordningen.

I oktober 2022 får lønnen et ekstra nøk opad på 0,3 procent.  I overenskomsten sidste år – 2023 – venter en generel stigning på 1,48 procent i april plus en forventet regulering på 0,27 procent, altså en samlet stigning på 1,75 procent. Og som rosinen i OK21’s pølseende er der aftalt en stigning på 0,35 procent fra oktober 2023.

2 seniordage om året

Forliget indeholder udover lønstigninger en række forbedringer. For de lidt ældre ansatte – og dem, der bliver ældre senere i livet – er der fx godt nyt. 

Et af HK Stats hovedkrav bliver nemlig indfriet med CFU-forliget: Ansatte, der er fyldt 62 år, får ret til 2 fridage om året – eller til at bruge værdien af fridagene til løn eller til pensionsbidrag. Efter eget valg. De 2 seniordage har en værdi af 0,8 procent. Seniorbonus kaldes ordningen.

- Det er meget positivt, at vi nu får taget hul på en styrket seniorindsats. Med retten til to seniorfridage har vi taget et skridt i den rigtige retning, siger HK Stats formand.

Minipensionen på vej ud

Med forliget indfrir HK Stat også et mangeårigt krav fra medlemmerne om at forbedre karensbestemmelserne i pensionsordningen. Hidtil har man skullet være fyldt 25 år og have 4 års anciennitet som ansat i det offentlige for at få det fulde pensionsbidrag på 15 procent. Nu udgår kravet om 25 år helt, og karensperioden i den såkaldte minipension bliver halveret til 2 år. 

Rita Bundgaard taler her om en "forbedring af væsentlig betydning for mange nuværende og kommende HK’ere i staten".

Blankt nej til fritvalgsordning

Kravet om en fritvalgsordning lykkedes det derimod ikke at komme igennem med. 

- Det er meget ærgerligt, at en fritvalgsordning ikke kom med. Statens arbejdsgiver med skatteministeren i spidsen har afvist frit valg hele vejen igennem forhandlingerne. Og vi har holdt fast i kravet til det sidste. Desværre lykkedes det ikke at blive enige om at begynde opbygningen af en fritvalgsordning, der er ville passe til netop statens medarbejdere, siger Rita Bundgaard.

Forliget indeholder flere andre forbedringer. Dem kan du læse om i HK Stats medier de kommende dage. Søndag bliver HK Stats bestyrelse præsenteret for forliget. 

I de kommende 4 uger forhandler HK Stat – og de andre fagforeninger for statsansatte – om ændringer i de respektive organisationsaftaler, dog uden at der afsat penge til at forny aftalerne for, idet hovedparten af den økonomiske ramme er brugt på de generelle lønstigninger. Derefter er det medlemmernes tur til at tage stilling til både CFU-forliget og de enkelte organisationsaftaler ved en urafstemning.

Lønstigninger trods coronakrise

CFU-forliget betyder en samlet økonomisk ramme på 6,75 procent i perioden 2021-2024.

 • Reallønnen sikret: 4,42 procent udgør de generelle lønstigninger for alle statsansatte de kommende 3 år, og det sikrer ifølge de nuværende prognoser reallønnen. Trods coronakrisen og opbremsningen i dansk økonomi ventes statens ansatte altså ikke at opleve en lønnedgang. Samtidig sikrer reguleringsordningen, at lønnen stiger mere end de 4,42 procent, hvis de private lønninger stiger hurtigere, end beregnet.
 • Seniorer får 2 fridage: Som noget nyt i aftalen er der indført en seniorbonus på 0,8 procent til medarbejdere på 62 år eller derover. Ordningen kan konverteres til 2 fridage ekstra årligt eller mere i pension, og har til hensigt at tjene den fælles interesse i at gøre staten mere attraktiv for seniorer.
 • Minipension minimeres: Den lavere pensionssats kaldet minipension reguleres, så alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres fra 4 til 2 år.

AFTALEN INDEHOLDER OGSÅ:

 • Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser.En styrket seniorindsats med forankring i de lokale samarbejdsudvalg og en gennemskrivning af aftale om senior- og fratrædelsesordninger.
 • Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond videreføres.
 • Samarbejdssekretariatet skal fortsat arbejde for et styrket lokalt samarbejde.
 • Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
 • Videreførelse af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
 • Medarbejderne skal fremover inddrages inden udbud, genudbud og udlicitering.
 • Sorgorlov: Som noget nyt får forældre, som mister et barn, løn under orlov i indtil 26 uger.
 • Fremover skal ansættelser så vidt muligt ske fra den 1. i en måned.
 • Videreudvikling af statens nye lønsystemer. Parterne overvejer i fællesskab ændringer til næste overenskomst.

 

Med CFU-forliget er rammen på plads. Nu kan HK Stat og de andre faglige organisationer hver i sær forhandle med arbejdsgiverne om organisationernes egne ”specielle krav”. De forhandlinger finder sted fra den 15. februar til 15. marts, hvorefter den samlede overenskomstaftale efter planen sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

 

cfu forlig