Lægesekretærer demonstrerer i 2017

400 lægesekretærer demonstrerede foran regionsgården i Hillerød i september 2017. Det er en af de mere markante tilkendegivelser, der har været med til at øge bevidstheden om faggruppens nøglerolle i sundhedsvæsenet.

 

Flere års tilbagegang i antallet af lægesekretærer er nu vendt til fremgang. Fire ud af fem regioner ansatte i 2020 flere lægesekretærer, end der gik af i løbet af året, og i den fjerde – Region Syddanmark – var reduktionen begrænset til, hvad der svarer til cirka fire fuldtidsansatte.

Ligeledes omregnet til fuldtidsansatte er fremgangen i hele landet på cirka 200 i forhold til 2019. Flest ekstra stillinger kom der i Midtjylland med 97. I Hovedstaden, hvor tilbagegangen i de senere år har været størst, øgedes antallet med 57.

Den røde tråd i den hvide verden

Nathali Schaap Degn, formand for de danske lægesekretærer, ser udviklingen som et positivt resultat efter en stor indsats fra lægesekretærerne, DL og HK Kommunal.

- Vi har brugt enhver lejlighed til blandt andet at gøre opmærksom på, at der kan frigøres mange ressourcer for andre faggrupper i sundhedsvæsenet, hvis man lader lægesekretærer tage sig af det klinisk-administrative arbejde. Den indsats ser nu ud til at være slået igennem hos arbejdsgiverne og vores kolleger i de andre faggrupper, og det er meget tilfredsstillende siger hun på baggrund af de nye tal.

Fremgangen i antallet af lægesekretærer kommer samtidig med meldinger om, at det mange steder er vanskeligt at besætte ledige lægesekretærstillinger.

- Det er meget uheldigt og en udvikling, vi må have vendt hurtigst muligt. Når der ikke kan findes lægesekretærer til ledige job, betyder det, at administrative opgaver tager patienttid fra læger og sygeplejersker. Vi lægesekretærer er uddannet til at få de nødvendige klinisk-administrative opgaver udført effektivt og hurtigt. Vi er den røde tråd, der sikrer flow og god kommunikation og understøtter patienternes og deres pårørendes oplevelse af kvalitet, siger Nathali Schaap Degn.