For at få budgettet for 2021 til at hænge sammen har HK Nordjylland været nødsaget til at opsige et antal medarbejdere. Opsigelserne er gennemført således, at de rammer medlemmerne mindst muligt.

Fokuserer på medlemmernes behov

Afskedigelserne indebærer, at servicen må justeres og en række medarbejdere vil således få andre opgaver. Fagforeningen vil derfor fokusere endnu skarpere på kerneydelsen:

- Vi har fokus på, at vores medlemmer og tillidsvalgte i mindst mulig grad skal mærke de nedskæringer, som vi gennemfører. Derfor samler vi ressourcerne om kernefunktionerne i vores fagforening, rådgivning og hjælp til vores medlemmer og tillidsvalgte, fortæller Fællesformand Mette L. Pedersen.

Digital fagforening

HK Nordjylland vil også fremadrettet satse endnu mere på digital service til medlemmerne og de tillidsvalgte:

- Coronatiden har vist, at vi faktisk i nogle situationer godt kan mødes virtuelt med vores medlemmer. Hermed kan vi i visse situationer spare tid og penge til transport både for vores medarbejdere og for medlemmerne – og levere en bedre service for færre penge. Men de digitale muligheder skal stadig kun supplere de fysiske møder – for det er også vigtigt at vi møder medlemmerne ansigt til ansigt og at vores medarbejdere kommer ud på arbejdspladserne, understreger Fællesformand Mette L. Pedersen.

HK-Nordjylland investerer også i at blive endnu bedre til at bruge digitale værktøjer, så fagforeningen kan levere den samme service med færre ressourcer.

- Vi udvikler på flere nye digitale løsninger, som kan lette vores interne arbejdsgange – og frigøre mere tid til at yde service til medlemmerne, fortsætter Fællesformand Mette L. Pedersen. 

Samarbejdende fagforening

HK samarbejder i forvejen med andre faglige organisationer og offentlige myndigheder som for eksempel Jobcentrene. Disse samarbejdsrelationer vil blive forstærket – både fordi samarbejde kan gøre servicen endnu bedre, og fordi organisationerne hermed udnytter ressourcerne mere optimalt.

- HK-Nordjylland har for eksempel indledt samarbejde med Jobcentret om, at medarbejdere fra Jobcentret låner lokaler hos fagforeningen. Hermed bliver det nemmere for medlemmerne at få rådgivning fra både Jobcentrets og HK’s medarbejdere - og samtidig kan medarbejderne lettere dele viden og erfaringer.

HK samarbejder også med en række andre fagforeninger om at opsøge nordjyske virksomheder for at søge jobåbninger til ledige medlemmer. Igen et projekt, hvor fagforeningerne når længere med en fælles investering.  

- Det er altid svært at skulle afskedige dygtige medarbejdere, men jeg er sikker på, at vi med de nye initiativer får skabt et solidt fundament under HK-Nordjylland, så vi også i fremtiden kan hjælpe medlemmerne til et at få et endnu bedre arbejdsliv, slutter Mette L. Pedersen