Det europæiske arbejdsmiljøagentur og det nationale netværk (arbejdsgivere, arbejdstagere, NFA, AT og AMPRO) inviterer til et møde om skærmarbejde og hjemmearbejde. Mødet retter sig mod medarbejdere, ledere og andre interesserede.

10.00 Skærmarbejde
v) Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge ph.d., på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Hvad ser vi i klinikken?
Hvad ved vi fra forskningen om hvad der har betydning for belastningen?
Hvordan kan man komme problematikkerne til livs?

10.30 Hjemmearbejde
v) Ninna Maria Guldager Wilstrup og Maja Vilhelmsen, Videnskabelige assistenter på MESA Projektet (Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen), Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hvordan påvirkes vi af hjemmearbejde?
Gode råd til hvordan ledere og medarbejdere kan skabe god trivsel og opgaveløsning under coronakrisen.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.
Tilmelding senest torsdag d. 25. februar 2021 til hjemmearbejde@thinkpr.dk
Link tilsendes ved tilmelding.

Tilmelding bedes indeholde:
1) Navn
2) Arbejdsplads
3) Stilling/funktion

Ved at tilmelde dig, giver du samtidig samtykke til, at du efterfølgende bliver tilsendt et anonymt spørgeskema på vegne af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen.