Højesteret har den 9. februar 2021 afsagt dom i den sag om fribefordring, som HK har anket til Højesteret for de medlemmer, der blev pensioneret fra Banedanmark.

Desværre stadfæstede Højesteret den dom, som Østre Landsret har afsagt. Retten frikendte dermed Banedanmark og DSB for at skulle give de pensionerede deres frikort eller i hvert fald yde en erstatning.

Læs hele artiklen herunder formandens reaktion.