Pressemøde efter indgåelse af  forlig om OK21

Topforhandlerne fra organisationerne i Forhandlingsfællesskabet nåede mandag morgen til enighed med arbejdsgiverne i KL om en ny overenskomst for de kommunalt ansatte.

Der er tale om en tre-årig overenskomst med lønstigninger på 5,02 procent over de tre år. Forventninger til prisstigningerne i samme periode ligger på 3,9-4,4 procent, så reallønnen er sikret, og det ser også ud til, at der bliver plads til en forbedring af lønnen.

Og det glæder HK Kommunals formand, Lene Roed, der har haft en sikring af reallønnen som det allervigtigste krav til arbejdsgiverne.

- Med det forlig, vil har landet, kan vi nu se frem til, at medarbejderne i kommunerne har en sikkerhed for deres købekraft de næste tre år. Og det ser også ud til, at der bliver tale om en lille forbedring. Det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med. Vi har fået massive input fra medlemmerne om, at løn og pension skal følge med udviklingen. Og derfor har det været helt afgørende for mig, at vi på trods af coronakrisen kom igennem med kravet om en sikring af reallønnen, siger Lene Roed.

Tre vigtige punkter fra aftalen

Forliget er tre-årigt og sikrer reallønnen
Lønnen stiger med 5,02 procent i perioden - den samlede ramme er på 6,75 procent

Der blev også aftalt forbedringer for seniorer og for arbejdsmiljøet

 

Tilfredsstillende og ansvarligt resultat

Den samlede økonomiske ramme for forliget er 6,75 procent, og HK Kommunals formand kalder resultatet for solidt og tilfredsstillende – og samtidig ansvarligt.

- Vi har på lønmodtagersiden udvist en høj grad af ansvarlighed og samfundssind. Men vi har også bidt os fast i bordkanten med krav om, at de kommunalt ansattes løn og vilkår skal udvikles. Det synes jeg, vi har opnået. Så i betragtning af situationen er jeg meget tilfreds med resultatet, siger Lene Roed.

Lønnen stiger allerede i år

En pæn del af lønstigningen falder allerede i år. 1. april 2021 stiger lønnen for alle kommunalt ansatte med 1,00 procent, og fra oktober 2021 er der en lønstigning på yderligere 1,01 procent. Næste stigning er på 1,90 procent, og den falder fra 1. oktober 2022. I april 2023 er der en lønforhøjelse på 0,30 procent, og sidste stigning i perioden er på 0,81 procent fra 1. oktober 2023.

Ud over de aftalte generelle lønstigninger er der fortsat en reguleringsordning, som betyder, at de kommunalt ansattes løn reguleres i forhold til udviklingen i de private lønninger. Her er forventningen, at reguleringsordningen samlet vil betyde en yderligere lønstigning i perioden på 0,27 procent – fordelt over et minus på 0,21 procent i oktober 2021 og et plus på 0,30 procent og 0,18 procent i henholdsvis oktober 2022 og oktober 2023.

Forligt indeholder også en række andre positive elementer. Der er blandt andet afsat 0,5 procent af lønsummen til organisationernes egne specielle forhandlinger. Den del tager HK Kommunal fat på at forhandle i de kommende uger.

Forbedringer på arbejdsmiljø og senior

Derudover er der aftalt en række forbedringer på arbejdsmiljøområdet og en indsats, som skal gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet.

For at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne er parterne blevet enige om at udvikle og tilbyde en særlig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen er målrettet ledere med personaleansvar. Derudover er parterne enige om at søge udvikling af en uddannelse for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Denne uddannelse skal styrke deltagernes samarbejde om at identificere, forebygge og håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

- Vi ved, at arbejdsmiljøet er presset på en del kommunale arbejdspladser, og derfor er det meget positivt, at der nu bliver udviklet uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til både ledere med personaleansvar og til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sammen. Min forventning er, at det kan få en mærkbar betydning på arbejdspladserne, siger Lene Roed.

Der er også enighed om at udvikle Spark, som står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne. Her kan arbejdspladser gratis få støtte og sparring til at håndtere udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Spark sætter nye initiativer i gang, blandt andet netværksforløb for lokale MED-udvalg og for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

På seniorområdet er der også nye initiativer, der skal medvirke til at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. KL og Forhandlingsfællesskabet indgår blandt andet et partnerskab om en styrket seniorpolitisk indsats. Målet er en senere tilbagetrækningsalder og et godt seniorarbejdsliv. Det skal blandt andet ske ved at styrke dialogen mellem den enkelte leder og den enkelte medarbejder.

Arbejdsgiverne sagde nej til aftaler om hjemmearbejde

Det var desværre ikke muligt at opnå en aftale med arbejdsgiverne om en modernisering af aftalen om rammer for hjemmearbejde. Det ærgrer HK Kommunals formand.

- Det har været et stort ønske for os at få aftalt nogle bedre rammer for fleksibilitet og hjemmearbejde. Det krav holdt vi fast i meget længe, men vi fik desværre en blank afvisning fra arbejdsgiverne. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi nu glemmer alt om det. Tværtimod vil vi benytte de muligheder, vi har, til igen at bringe det ønske op over for arbejdsgiverne. Til gengæld er vi enige med KL om at drøfte rammerne for det digitale arbejdsliv i perioden, siger Lene Roed.

Forliget skal til urafstemning blandt medlemmerne, og hvis medlemmerne stemmer ja, træder forliget i kraft den 1. april 2021.

Forliget indeholder også ...

  • Der afsættes 0,075 procent til lavt- og ligelønspulje
  • Der afsættes 0,075 procent til en rekrutteringspulje, primært til sosu-området
  • Forældre, som mister et barn under 18 år, får løn under orlov i indtil 26 uger
  • En tilkendegivelse fra parterne om, at fremtidens kommunale arbejdsmarked skal gå mod fuldtid
  • Nedsættelse af pensionskarens for månedslønnede til fem måneder
  • Kampagne der skal indsamle medarbejdernes gode ideer til grøn omstilling
  • Videreførelse af tryghedspuljen, der kan finansiere aktiviteter for afskedigede