Lene Roed skriver under på OK21-forlig med KL

Lene Roed skriver under på forliget med KL. Med til forhandlingerne har også været Susanne Fagerlund (HK Kommunal, øverst tv.), Theis Stoltze Kaspersen (HK Kommunal, øverst mf.) samt fra KL  souschef Gitte Lind Lyngskjold og konsulent Emil Rosenlund Andersen

Fra 1. april 2022 får alle kommunalt ansatte HK’ere i basisstillinger samt specialister mere i pension. Ansatte i lederstillinger får forbedret deres løn. De lavest lønnede på grundløn 12 får forbedringer på både løn og pension.

Det er hovedresultatet af HK Kommunals eget forlig med arbejdsgiverne i KL, der netop er kommet i hus. De midler, der været i spil under forhandlingerne, udgør 0,5 procent af den samlede, kommunale ramme svarende til 91 millioner kroner.

De forbedringer, der er aftalt på løn og pension, ligger ud over de generelle lønstigninger på 5,02 procent, der blev aftalt i det generelle forlig med KL mandag.

Bedre pensionsvilkår

Forliget betyder, at den laveste pension for ansatte på HK Kommunals overenskomster i kommunerne fremover vil ligge 16,68 procent. I forhold til pensionen har alle et frit valg. Så hvis nogen foretrækker løn frem for pension, så kan man vælge at få den del, der ligger over 15,0 procent, udbetalt som løn. Det gælder også de nye stigninger i pensionen, der er aftalt i forliget.

Ud over forbedringer på løn og pension er der to store nyskabelser. Der er flere penge til den enkeltes kompetenceudvikling hvert år, og så er det efter mange år lykkedes at få nedskrevne rettigheder om arbejdstid for ansatte i Københavns Kommune, fordi man har sammenskrevet overenskomsten med den for resten af landet.

I HK Kommunal er formand Lene Roed tilfreds med de landvindinger, det er lykkedes at forhandle hjem med KL.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi har rykket så markant på pensionen, så den laveste pensionsprocent nu vil være på 16,68 i kommunerne. Det giver tryghed og sikkerhed i forhold til levestandarden i pensionisttilværelsen. Samtidig har den enkelte mulighed for at veksle nogle af pensionsindbetalingerne til løn. Det ser jeg som en rigtig fornuftig ordning, der skaber de individuelle muligheder, der lige præcis passer til det enkelte medlems situation, siger Lene Roed.

Kompetencer til tiden

Dagens forlig betyder også, at den enkelte fremover kan søge op til 30.000 kroner om året til fra kompetencefonden. Det er en forbedring på 5.000 kroner i forhold til i dag. Og det er en afgørende sejr i forhold til de bestræbelser, HK Kommunals bestyrelse har på hele tiden at skabe forbedrede muligheder for kompetenceudvikling.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har de bedste muligheder for videreuddannelse, så kompetencerne flugter med tidens krav. Kompetenceudvikling er helt afgørende for, at vi som HK’ere kan byde ind på morgendagens jobfunktioner, lyder det fra formanden.

Fokus på attraktive arbejdspladser

Forliget betyder også, at HK’ere, der er ansat i Københavns Kommune, nu får stort set samme nedskrevne rettigheder om arbejdstid som medlemmer i resten af landet. Det er noget, som HK Kommunal har arbejdet for i flere år. Det giver medlemmer i København en højere grad af sikkerhed i forhold til rettighederne om arbejdstid, og så bliver det stort set ensartet for hele landet.

Formanden hæfter sig også ved, at der i forliget er fokus på både administrationsbachelorer og elever. Der er aftalt et projekt, som skal sikre kendskab til administrationsbachelorer og deres kompetencer, og på elevområdet skal der arbejdes med at udbrede gode erfaringer med at uddanne elever til fremtidens arbejdskraft på det administrative område.

- For alle HK Kommunals faggrupper gælder det, at vi med forliget har skabt et solidt grundlag for, at rigtig mange også i de kommende år forhåbentligt føler, at de virker på nogle attraktive arbejdspladser, siger Lene Roed.

 • Forligets landvindinger i hovedtræk

  16,68% er fremover den mindste pensionssats for alle medarbejdere. Det betyder blandt andet,
  • At pensionssatsen hæves fra 15,95% til 16,68% for medlemmer på grundløn 12-31
  • At pensionssatsen hæves fra 16,31% til 16,68 % for blandt andre professionsbachelorer og specialister på grundløn 32-41
  • At pensionssatsen hæves fra 16,46% til 16,83% for socialformidlere på grundløn 34-41
  • Alle kan med en fritvalgsordning vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,0%, i stedet for indbetaling til pensionsordningen, udbetales som et kontant beløb
  • Kontorassistenter, voksenelever og andre på grundløn 12 stiger i løn til grundløn 13
  • Specialister på grundløn 41+46 og ledere på grundløn 47 får et årligt tillæg på 2.000 kr.
  • Ledere på grundløn 42 stiger i løn til grundløn 43

  Find satser og læs mere i forliget

  Kompetencefonden

  • Beløbet stiger fra 25.000 kroner til 30.000 kroner årligt pr. 1. maj 2021
  • Der kan søges op til 50.000 kroner til masteruddannelser
  • Den særlige indsats for at få flere til at uddanne sig som socialformidler bliver videreført sådan, at HK’erne også fremover vil få hele uddannelsen betalt via kompetencefonden
  • Der iværksættes en særlig indsats, så flere klinikassistenter får mulighed for at tage en Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis med særlig støtte fra Kompetencefonden

  Særlige indsatser

  • Der er tegnet overenskomst for den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator i kommunerne
  • Der er aftalt et samarbejde med KL om to projekter om kompetenceudvikling. Projekterne fokuserer på digitale kompetencer og på, hvordan man får alle med.
  • Projekter om elever og administrationsbachelorer
 •