- Det var meget væsentligt for os at sikre reallønnen i overenskomstforhandlingerne, og det kommer jo også chefer og ledere til gavn, at det lykkedes at sikre købekraften med en lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år.

Sådan siger forhandlingskonsulent Christian Nyholm fra HK Kommunal, som også varetager Chefaftalens område, om det netop indgåede OK21-forlig på det kommunale område.

Han understreger på det kraftigste, at specialforhandlingerne om bl.a. Chefaftalen først afsluttes i marts. Derfor er for tidligt at sige, hvilke resultater der ellers er i vente for chefer og ledere.

Cheferne skal blive længere

To andre punkter i den kommunale OK-21-aftale berører også ledere og chefer: Seniorområdet og det psykiske arbejdsmiljø.

- Parterne har aftalt en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked og har afsat tre mio. kroner til forskellige indsatser. For ledere og chefer handler det bl.a. om, vi er tæt på et generationsskifte, og vi har brug for at fastholde dem så længe som muligt for at drage fordel af deres erfaring og kompetencer indtil næste generation af ledere og chefer er klar til at tage over, siger Christian Nyholm og henviser desuden til aftaleteksten:

”Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED og TR med henblik på at finde og anvende nye muligheder og skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer. Parterne er enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om Seniorpolitik, som understøtter behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv. Parterne er desuden enige om et nyt partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked”.

Det psykiske arbejdsmiljø i fokus

Derudover er der aftalt et fokus på at forbedre arbejdsmiljøet. Det indebærer bl.a. mere uddannelse af ledere og en styrkelse af TRIO-samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø, også i form af uddannelse.

- I kravene til OK21 var det tydeligt, at vores medlemmer prioriterer et godt arbejdsmiljø højt. Det var der mange ønsker til, så derfor er det naturligt, at aftalen fokuserer på uddannelse, så både ledere og TR/AMR får bedre værktøjer og kompetencer til det arbejde.

- Ledere og chefer har jo en stor andel i at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, men også ift. deres egen ledelse og ledelsesrum. De er jo også medarbejdere i organisationen. Derfor opfatter jeg det fokus på arbejdsmiljø i OK21 som en mere holistisk tilgang. Derudover er der rigtig gode erfaringer med TRIO-samarbejdet, som derfor også er prioriteret, siger Christian Nyholm.

OK21-fokus på det psykiske arbejdsmiljø

I aftaleteksten hedder det bl.a.:
”Parterne udvikler og tilbyder en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar. Formålet med uddannelsen er at bidrage til, at lederen i sin daglige ledelse får supplerende kompetencer til at udvikle det gode psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejdere, ledergruppen, organisationer og for sig selv. Uddannelsen skal vægte arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø”.
 
Og videre:
”Desuden udvikler og tilbyder parterne en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet med uddannelsen er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø”.

 

Du kan læse mere om aftalen på det kommunale område her (Linket er udløbet pr 5/9 2023)