OK21-forlig på det regionale område

Det lykkedes lørdag topforhandlerne fra Forhandlingsfællesskabet at nå til enighed med arbejdsgiverne i regionerne om en ny overenskomst for medarbejderne i regionerne. Der er tale om en tre-årig overenskomst med generelle lønstigninger på 5,02 procent over de tre år.

HK Kommunals formand, Lene Roed, kalder forliget på det regionale område for tilfredsstillende.

- De meldinger, vi fik ind fra jer forud for overenskomstforhandlingerne, pegede på udvikling af lønnen som det allervigtigste. Og derfor har det selvfølgelig været helt afgørende for os, at ansatte i regionerne på trods af corona-krisen kan se frem til, at lønnen følger med udviklingen. Nu har vi et resultat, der sikrer reallønnen og efter alt at dømme også vil give en lille forbedring. Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er både tilfredsstillende og ansvarligt, siger Lene Roed.

Forligets samlede omkostninger ligger på 6,75 procent. Det er samme niveau som i staten og kommunerne.

Lønnen stiger allerede i år

En pæn del af de generelle lønstigninger falder allerede i år, nemlig 0,75 procent fra april 2021 og 1,37 procent fra oktober 2021. Næste stigning er i oktober 2022, og den ligger på 1,35 procent. I januar 2023 er der en stigning på 0,77 procent, og sidste stigning på 0,78 procent falder i oktober 2023.

Ud over de generelle lønstigninger er der fortsat en reguleringsordning, som betyder, at de regionalt ansattes løn reguleres i forhold til udviklingen i de private lønninger. De nuværende skøn for reguleringsordningen viser en negativ regulering på 0,71 procent i oktober 2021, og en positiv regulering på 0,35 procent og 0,17 procent i henholdsvis oktober 2022 og oktober 2023.

Forventninger til prisstigningerne i perioden ligger på omkring fire procent, så uanset om reguleringsordningen udmønter negativt, som skønnet forudsiger, så er reallønnen sikret, og det ser også ud til, at der kan blive plads til en lille forbedring.

Forliget indeholder også en pulje på 0,45 procent af lønsummen til HK Kommunals egne specielle forhandlinger. De penge forhandler HK Kommunal med arbejdsgiverne om i den kommende weekend, og her kan der komme yderligere forbedringer på løn, pension eller andre vilkår.

Forbedringer på arbejdsmiljø

Der er aftalt forbedringer på arbejdsmiljøområdet og en indsats, der skal gøre det attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Og så er der øremærket midler til kompetenceudvikling for lægesekretærer.

For at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne sætter man gang i en ny uddannelse, der skal tilbydes ledere. Uddannelsen skal styrke lederne i at forebygge og håndtere udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Der bliver på samme måde udviklet en uddannelse for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere sammen. Og de to tiltag forventer HK Kommunals formand, Lene Roed, sig meget af.

- Arbejdsmiljøet er presset på mange arbejdspladser i regionerne. Det er der ingen tvivl om. Derfor har det været et vigtigt fokus for os at få arbejdsgiverne med til en forpligtende indsats på det område. Min klare forventning er, at uddannelse er den rigtige vej at gå. Både for lederne og for det vi kalder trio-samarbejdet. Altså samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen. Jeg forventer, at der i langt højere grad vil være opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads i fremtiden, siger Lene Roed.

Der er også enighed om at fortsætte og udvikle den eksisterende ekspertrådgivning, hvor arbejdspladserne kan hente viden om det psykiske arbejdsmiljø. Målet er, at viden og brugbare redskaber skal endnu længere ud på arbejdspladserne for eksempel til MED.

Fokus på seniorer

På seniorområdet er der også nye positive initiativer. Parterne er enige om at styrke og forny indsatsen, når det gælder om at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Der er indgået en ny rammeaftale om seniorpolitik, og der er fokus på at forbedre dialogen mellem den enkelte medarbejder og vedkommendes leder. I rammeaftalen bliver der særligt lagt vægt på at involvere tillidsrepræsentanterne og MED-udvalgene. Det fremhæves blandt andet, at tillidsrepræsentanten er en vigtig spiller, når det gælder om at understøtte dialogen mellem leder og medarbejder om seniorvilkår, og når det gælder om at skabe fokus på seniorer på arbejdspladsen.

Der er i forliget afsat en særlig pulje på 8 millioner kroner til kompetenceudvikling for lægesekretærer. Det skal ses i sammenhæng med den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, som begynder til september.

- Og det signal, der ligger i den pulje, er jeg selvfølgelig rigtig glad og stolt over. Vi har en klar fornemmelse af, at arbejdsgiverne har lyttet til os i HK kommunal og til de mange andre, der i de senere år har talt om værdien af lægesekretærernes indsats. Det, vi oplever nu, er, at også arbejdsgiverne anerkender, hvor vigtige lægesekretærerne er, når det gælder udviklingen i sundhedsvæsenet, siger Lene Roed.

Arbejdsgiverne sagde nej til aftaler om hjemmearbejde

Ligesom i kommunerne var det heller ikke i regionerne muligt at få arbejdsgiverne i tale om hjemmearbejde. Det ærgrer HK Kommunals formand.

- Vi ved, at gode rammer for hjemmearbejde har betydning for jer, der har mulighed for det. Derfor ville vi gerne have drøftet den del med arbejdsgiverne. Men her fik vi en blank afvisning, ligesom vi gjorde i kommunerne. Så vi kæmper videre på den front de kommende år, siger Lene Roed.

Forliget indeholder også ...

  • Forbedring af Tryghedspuljen, der kan støtte aktiviteter for medarbejdere, der afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer eller lignende. Her kan den enkelte søge 10.000 til individuel rådgivning og 20.000 til kurser og kompetenceudvikling.
  • Der afsættes 0,05 procent til prioriterede grupper og særlige forhold, heraf får HK kommunal knap fire millioner.
  • Retten til sorgorlov med løn udvides til 26 uger frem til barnet er fyldt 18 år.
  • En målsætning om, at fremtidens regionale arbejdsmarked skal sigte mod, at medarbejderne tilbydes ansættelse på fuld tid.
  • Projekt om det digitale arbejdsliv i regionerne.
  • Involvere medarbejderne og deres gode ideer til grøn omstilling.