Generelt er de nordjyske HK’ere kendt for at være meget aktive deltagere ved generalforsamlinger. Alle andre landsdele er langt bagefter nordjyderne, når det handler om disciplinen i at deltage i de regionale generalforsamlinger. HK Stat i Nordjylland har tradition for at samle 10-15 % af medlemmerne til de årlige generalforsamlinger. 

- Generalforsamlingen er et demokratisk højdepunkt i fagforeningens liv. Her drøfter vi fagpolitik og vælger bestyrelsesmedlemmer og vi hører om, hvad der sker både lokalt på arbejdspladserne i Nordjylland og på landsplan, forklarer Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.

En generalforsamling handler om mere end at lytte: Generalforsamlingen er også mulighederne for at bruge stemmen – både den verbale stemme, og den stemme, som afgives, når politik skal vedtages og kandidater vælges.

Karen Marie Lillelund

- I år bliver der helt sikkert også mulighed for at få et godt grin – og det trænger vi alle til i denne tid med Corona-nedlukning. Som afslutning på Generalforsamlingen har vi inviteret Karen Marie Lillelund til at komme med et humoristisk indlæg – og det betyder grine-garanti, forsikrer formanden.

Sender stærke politiske signaler

Stort fremmøde ved vores Generalforsamling sender et stærkt signal – også udadtil til arbejdsgiverne og politikerne:

- Når vi har mange deltagere på vores møder og generalforsamlinger, så viser det tydeligt, at medlemmerne interesserer sig for deres arbejdsliv, for lønnen, arbejdsmiljøet og for deres medindflydelse. I år har signalerne ekstra stor aktualitet, da forhandlinger og afstemninger om de nye overenskomster finder sted her i februar til april, vurderer Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.

Udkant og børnefamilier

Den digitale Generalforsamling åbner også nye muligheder:

- I år får vi for alvor afprøvet det virtuelle fagforeningsdemokrati. Konferencelokaler og festmåltider skiftes ud med virtuelle debatter og digitale valghandlinger. Samtidig slipper medlemmerne for lang transporttid – og det kan forhåbentligt motivere flere af vores medlemmer bosat i områderne langt fra Aalborg til at deltage. Måske vil også flere forældre til mindre børn få mod på at deltage i fagforeningsdemokratiet, når de ikke skal køre væk fra hjemmet, men kan opholde sig hjemme hos familien – samtidig med at de deltager i mødet. Det gælder jo om at overvinde ulemperne – og se fordelene ved den nye digitale mødeform - indtil vi forhåbentligt igen i 2022 kan invitere til Generalforsamling som et fysisk møde, slutter Jonna Vestergaard.